Maatulundusmaa Kuusalu vallas
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Maatulundusmaa Kuusalu vallas

Hetkehind: 300 €

OKSJONI ANDMED      ID: 50989
alghind oksjonil: 300 €
tagatisraha: 30 €
aega alguseni: 3 p, 8 tundi, 35 minutit
registreerimise algus: 22.01.2020 kl 11:30
registreerimise lõpp: 19.02.2020 kl 12:00
oksjoni algus: 20.02.2020 kl 12:00
oksjoni lõpp: 26.02.2020 kl 12:00
pikenemise intervall: 3 min
laekumise tähtpäev: 19.02.2020 kl 12:00
linn / vald: Kuusalu vald Valkla küla
aadress: Koolinurga põld
katastritunnus: 35201:001:1160
reg. osa nr: 2884902

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 22.01.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Mati Roodes avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Hoonestamata kinnisasi asukohaga Harju mk, Kuusalu vald, Valkla küla, Koolinurga põld, reg. osa nr 2884902.

Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2884902, katastritunnusega 35201:001:1160, kantud kinnisasi. Kinnisasja kogupindala 11121,0 m2, asukohaga Harju maakond, Kuusalu vald, Valkla küla, Koolinurga põld. Kinnistu nimi Koolinurga II. Katastriüksus on moodustatud plaani ja kaardimaterjali alusel. Maa sihtotstarve maatulundusmaa 100%. Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: 8434102. Teeservituut 13.06.2007 lepingu punktis 3.1 kokku lepitud sisuga ja vastavalt 13.06.2007 lepingu lahutamatuks lisaks olevale plaanile. Kinnisasi on arestitud 02.08.2018 AS Mõigu Ehituskoondis kasuks.

Kinnisasja III jaos 2. järjekohal lasub keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks AS Mõigu Ehituskoondis ja kohtutäitur Mati Roodes kasuks.
Kinnisasja IV jaos 1. järjekohal lasub hüpoteek Marmarii OÜ kasuks summas 20 000 €. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Keelumärge kustutatakse pärast kinnisasja võõrandamist sundenampakkumisel. Hüpoteek Marmarii OÜ kasuks summas 20 000 € kustutamisele ei kuulu.


Alghind: 300 euro(t). Kinnisasja jääb koormama hüpoteek 20 000 eurot.

Omanik: OÜ Agenor (registrikood: 10700098) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50989 ning tasuda tagatisraha 30 eurot Mati Roodes, kohtutäitur arveldusarvele nr EE821010010124747012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 19.02.2020 12:00 oksjonil ID50989 osalemise eest. Kinnisvara: Koolinurga põld, Kuusalu vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 19.02.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 22.01.2020 kell 11:30 ja lõpeb 19.02.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 20.02.2020 kell 12:00 ja lõpeb 26.02.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 3 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga saab tutvuda selle asukohas kohtutäituriga kokkulepitud ajal. Info tel 53 03 6666, 653 1111 ja Mati.Roodes@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 026/2015/290
Kohtutäitur Mati Roodes
Kentmanni 22-12, 10116 Tallinn
Telefon: 6531111
E-post: Mati.Roodes@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Mati Roodes
Telefon: 6531111
E-post: Mati.Roodes@taitur.just.ee
Teadaande number 1571624

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.