Kinnistu, Harju maakond, Saue vald, Ruila küla, Altvälja. KOOS HÜPOTEEKIDEGA
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Kinnistu, Harju maakond, Saue vald, Ruila küla, Altvälja. KOOS HÜPOTEEKIDEGA

Hetkehind: 12 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 46688
alghind oksjonil: 12 000 €
tagatisraha: 1 200 €
aega alguseni: 19 p, 7 tundi, 32 minutit
registreerimise algus: 12.06.2019 kl 12:10
registreerimise lõpp: 09.07.2019 kl 13:00
oksjoni algus: 09.07.2019 kl 14:00
oksjoni lõpp: 17.07.2019 kl 15:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 09.07.2019 kl 13:00
linn / vald: Saue vald Ruila küla
aadress: Altvälja
katastritunnus: 29701:001:0314
reg. osa nr: 12330002

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.06.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Evelin Hunt'ile (isikukood 48002230237) kuuluv kinnistu asukohaga Harju maakond, Saue vald, Ruila küla, Altvälja.

Kinnistu on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 12330002 (katastritunnus 29701:001:0314) kantud maatulundusmaa, asukohaga Harju maakond, Saue vald, Ruila küla, Altvälja. Pindala 5.35 ha (sh looduslik rohumaa 1.56 ha, metsamaa 3.11 ha, õuemaa 0.53 ha, muu maa 0.15 ha).

Kinnisasja koormavad järgnevad kinnistusraamatusse kantud kehtivad piiratud asjaõigused ning hüpoteegid:
III jagu 2. järjekoht: Keelumärge käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), BB Finance OÜ (registrikood 11306564) kasuks. 19.03.2019.a. kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 8.04.2019.a.

IV jagu 1. järjekoht: Hüpoteek summas 6 000,00 eurot Rävala Õigusbüroo OÜ (registrikood 14042462) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

IV jagu 2. järjekoht: Hüpoteek summas 10 000,00 eurot Rävala Õigusbüroo OÜ (registrikood 14042462) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

IV jagu 3. järjekoht: Hüpoteek summas 6 000,00 eurot Rävala Õigusbüroo OÜ (registrikood 14042462) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

IV jagu 4. järjekoht: Hüpoteek summas 6 000,00 eurot Rävala Õigusbüroo OÜ (registrikood 14042462) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

IV jagu 5. järjekoht: Hüpoteek summas 50 000,00 eurot Rävala Õigusbüroo OÜ (registrikood 14042462) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 2346736.

Rävala Õigusbüroo OÜ kasuks seatud hüpoteekidega tagatud kohustuste jääk on 10.06.2019.a. seisuga 37 107,77 eurot. Nõue ei ole lõplik ning on ajas muutuv.
Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõude rahuldamiseks. Keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Rävala Õigusbüroo OÜ kasuks seatud hüpoteegid jäävad pärast edukat enampakkumist kinnisasja koormama.


Alghind: 12 000 euro(t).

Omanik: Evelin Hunt (isikukood 48002230237) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=46688 ning tasuda tagatisraha 1 200 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 9.07.2019 13:00 oksjonil ID46688 osalemise eest. Kinnisvara: Altvälja, Saue vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 09.07.2019 kell 13:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.06.2019 kell 12:10 ja lõpeb 09.07.2019 kell 13:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 09.07.2019 kell 14:00 ja lõpeb 17.07.2019 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Tutvumiseks võtta ühendust kohtutäituri büroo töötaja Heldin Toomingas?ega 56 694 883 või saata kiri heldin.toomingas@taituriabi.vilippus.ee.
Menetluse nr: 022/2018/7119
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Heldin Toomingas
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee
Teadaande number 1482528

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.