1/2 mõtteline osa kaasomandist: Narva linn, 3. Roheline tn 10
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1/2 mõtteline osa kaasomandist: Narva linn, 3. Roheline tn 10

Hetkehind: 3 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 46698
alghind oksjonil: 3 000 €
tagatisraha: 300 €
aega alguseni: 19 p, 2 tundi, 37 minutit
registreerimise algus: 12.06.2019 kl 14:00
registreerimise lõpp: 08.07.2019 kl 14:00
oksjoni algus: 09.07.2019 kl 09:00
oksjoni lõpp: 15.07.2019 kl 17:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 08.07.2019 kl 14:00
linn / vald: Narva linn
aadress: 3. Roheline tn 10 // Ida-Viru maakond, Narva linn, 3. Roheline tn 10
katastritunnus: 51102:001:0072
reg. osa nr: 922709

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.06.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Natalja Malahhova avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Aleksei Kolpakov?iIe kuuluv 1/2 mõtteline osa kaasomandist: Elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Narva linn, 3. Roheline tn 10, registriosa 922709, katastritunnus 51102:001:0072. Kinnistu üldpind on 889,00 m2.

Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:

III jaos 1. järjekohal Keelumärge Aleksei Kolpakov (isikukood 38202153720) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Natalja Malahhova (isikukood 46710292218) kasuks. 28.02.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 6.03.2019.

Pärast edukat enampakkumist kuulub keelumärge kustutamisele.

KAOKS § 10. Riigikaitselised kitsendused
(1) Füüsilisel isikul, kes ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kodanik, või juriidilisel isikul, kelle asukoht ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik, on keelatud omandada kinnisasja järgmistel maa-aladel või maa-alade suuruse või nime muutumise korral nende 1999. aasta 31. detsembri seisuga eksisteerinud piirides:
2) Ida-Virumaa: Narva, Narva-Jõesuu ja Sillamäe linn, Alajõe, Iisaku, Illuka, Toila ja Vaivara vald;Alghind: 3 000 euro(t).

Omanik: Aleksei Kolpakov (isikukood 38202153720) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=46698 ning tasuda tagatisraha 300 eurot Natalja Malahhova, kohtutäitur arveldusarvele nr EE591010010140992016 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 8.07.2019 14:00 oksjonil ID46698 osalemise eest. Kinnisvara: 3. Roheline tn 10 // Ida-Viru maakond, Narva linn, 3. Roheline tn 1“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 08.07.2019 kell 14:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.06.2019 kell 14:00 ja lõpeb 08.07.2019 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 09.07.2019 kell 09:00 ja lõpeb 15.07.2019 kell 17:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 150 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumiseks palume võtta ühendust kohtutäitur NATALJA MALAHHOVA bürooga.
Menetluse nr: 042/2013/900
Kohtutäitur Natalja Malahhova
Rakvere 17, 41533 Jõhvi
Telefon: 3356868
E-post: Natalja.Malahhova@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäituri assistent Anna Berest
Telefon: 3356868
E-post: natalja.malahhova@taitur.just.ee
Teadaande number 1482608

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.