Hoonestatud elamumaa Rae vallas
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Hoonestatud elamumaa Rae vallas

Hetkehind: 85 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 47291
alghind oksjonil: 85 000 €
tagatisraha: 8 500 €
aega alguseni: 21 p, 16 tundi, 13 minutit
registreerimise algus: 12.07.2019 kl 10:15
registreerimise lõpp: 07.08.2019 kl 10:00
oksjoni algus: 08.08.2019 kl 10:00
oksjoni lõpp: 12.08.2019 kl 10:00
pikenemise intervall: 3 min
laekumise tähtpäev: 07.08.2019 kl 10:00
linn / vald: Rae vald Salu küla
aadress: Tänava
katastritunnus: 65303:004:0077
reg. osa nr: 8345102

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.07.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Mati Roodes avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kinnisasi asukohaga Harju maakond, Rae vald, Salu küla, Tänava, reg. osa nr 8345102.

Kinnisasjal paikneb elamu, kelder ja kaev. Ehitisregistri andmetel on elamu ehitisealune pind 356 m2, suletud netopind 303,90 m2 ning 3-toalise eluruumi pind 113,60 m2. Keldri ehitisealune pind 28 m2, suletud netopind 25 m2. Kinnisasja kogupindala 8101,0 m2. Kinnisasi on arestitud 13.11.2018 NKC KONSULTATSIOONI OÜ kasuks. Kinnistusraamatus on Märkus muinsuskaitseseaduse § 27 lõikes 2 sätestatud ostueesõiguse kohta Eesti Vabariik kasuks. Kui riik ostueesõigust ei teosta, on ostueesõiguse õigustatud isikuks Rae vald. Kultuurimälestiseks tunnistamise õiguslikuks aluseks on kultuuriministri 28.03.2007 käskkiri nr 145 (RTL, 12.04.2007, 29, 533). 23.03.2009 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 7.04.2009; Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Mati Roodes, NKC KONSULTATSIOONI OÜ kasuks. Kinnisasjal lasub 1. jrk hüpoteek Swedbank AS kasuks summas 41542,57 €; 2. jrk hüpoteek NKC KONSULTATSIOONI OÜ kasuks 250 000,00 eurot.

Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Keelumärge ja hüpoteek NKC KONSULTATSIOONI OÜ kasuks kustutatakse pärast kinnisasja võõrandamist sundenampakkumisel. Hüpoteek Swedbank AS kasuks kustutamisele ei kuulu. Swedbank AS kasuks seatud hüpoteegiga tagatud kohustuste jääk on 09.11.2018.a seisuga 6428,67 eurot. Nõue ei ole lõplik ning on ajas muutuv.


Alghind: 85 000 euro(t). Kinnisasja jääb koormama hüpoteek Swedbank AS kasuks.

Omanik: Laur Nappus (isikukood 37201270219) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47291 ning tasuda tagatisraha 8 500 eurot Mati Roodes, kohtutäitur arveldusarvele nr EE821010010124747012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.08.2019 10:00 oksjonil ID47291 osalemise eest. Kinnisvara: Tänava, Rae vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.08.2019 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.07.2019 kell 10:15 ja lõpeb 07.08.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 08.08.2019 kell 10:00 ja lõpeb 12.08.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 3 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga saab tutvuda selle asukohas kohtutäituriga kokkulepitud ajal. Info tel 53 03 6666, 653 1111 ja Mati.Roodes@taitur.just.ee.
Kohtutäitur Mati Roodes
Kentmanni 22-12, 10116 Tallinn
Telefon: 6531111
E-post: Mati.Roodes@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Mati Roodes
Telefon: 6531111
E-post: Mati.Roodes@taitur.just.ee
Teadaande number 1495830

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.