Mõtteline osa 3-toalisest korterist asukohaga Veeru 22-108 Maardu
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Mõtteline osa 3-toalisest korterist asukohaga Veeru 22-108 Maardu

Hetkehind: 3 750 €

OKSJONI ANDMED      ID: 47339
alghind oksjonil: 3 750 €
tagatisraha: 375 €
aega alguseni: 19 p, 20 tundi, 25 minutit
registreerimise algus: 12.07.2019 kl 14:00
registreerimise lõpp: 06.08.2019 kl 12:00
oksjoni algus: 06.08.2019 kl 14:00
oksjoni lõpp: 13.08.2019 kl 14:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 06.08.2019 kl 12:00
linn / vald: Maardu linn
aadress: Veeru tn 22
katastritunnus: 44603:003:0168
reg. osa nr: 8224402

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.07.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Stanislav Petrov-le kuuluv 1/6 suurune mõtteline osa kaasomandis olevast 3-toalisest korteriomandist, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 8224402 (katastritunnus 44603:003:0168) Elamumaa 100%, Harju maakond, Maardu linn, Veeru tn 22. Pindala 2176 m2. 650/57357 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 108, mille üldpind on 65,00 m2 ja mille tähistus plaanil on 108. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 8213702, 8213802, [...], 8224102, 8224202, 8224302 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 18.06.2003 asjaõiguslepinguga.
Kaasomandis on 3-toaline korter, mis asub 9. korrusel. Kasutamise korra kokkulepet, mille kohta oleks tehtud vastava märge kinnistusraamatus, sõlmitud ei ole.
Võlgnikule kuuluvat mõttelist osa koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal Keelumärge Stanislav Petrov (isikukood 38404290245) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. 24.08.2015 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 31.08.2015;
IV jaos 1. järjekohal Hüpoteek summas 1 079 000,00 krooni Danske Bank A/S (registrikood 61126228) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 5826602. 4.06.2008 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 9.06.2008.
Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõude rahuldamiseks. Keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist. Korteriomandit koormav hüpoteek jääb pärast edukat enampakkumist korteriomandit koormama!!! Seisuga 01.06.2018 oli hüpoteegipidaja kinnitusel hüpoteegiga tagatud nõude suuruseks 38 007.75 eurot. Hüpoteegipidaja on märkinud, et nõue ei ole lõplik ja võib muutuda, nii suureneda, kui ka väheneda!!


Alghind: 3 750 euro(t). HÜPOTEEK JÄÄB KORTERIOMANDIT KOORMAMA!

Omanik: Stanislav Petrov (isikukood 38404290245) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47339 ning tasuda tagatisraha 375 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 6.08.2019 12:00 oksjonil ID47339 osalemise eest. Kinnisvara: Veeru tn 22, Maardu linn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 06.08.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.07.2019 kell 14:00 ja lõpeb 06.08.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 06.08.2019 kell 14:00 ja lõpeb 13.08.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 20 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Lisainfo e-postilt: kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee või telefoni teel: tel 684 0620 ja 5140382.
Menetluse nr: 022/2012/245
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1496067

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.