Mõttelised osad asukohaga Leitma, Välgita küla, Viljandi vald
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Mõttelised osad asukohaga Leitma, Välgita küla, Viljandi vald

Hetkehind: 17 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 47341
alghind oksjonil: 17 000 €
tagatisraha: 1 700 €
aega alguseni: 19 p, 20 tundi, 24 minutit
registreerimise algus: 12.07.2019 kl 14:30
registreerimise lõpp: 06.08.2019 kl 12:00
oksjoni algus: 06.08.2019 kl 14:00
oksjoni lõpp: 13.08.2019 kl 14:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 06.08.2019 kl 12:00
linn / vald: Viljandi vald Välgita küla
aadress: Leitmaa
katastritunnus: 71503:001:0940
reg. osa nr: 1566139

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.07.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tervikvarana Rein Leitmaa-le kuuluvad mõttelised osad kinnisasjadest asukohaga Leitmaa Välgita küla Viljandi vald, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr:
1. 1566139 (katastritunnus 71503:001:0940) Maatulundusmaa 100%, Viljandi maakond, Viljandi vald, Välgita küla, Leitmaa. Pindala 7,02 ha - võlgnikule kuulub 5/16 kaasomandist;
2. 2576739 (katastritunnus 71503:001:0009) Maatulundusmaa 100%, Viljandi maakond, Viljandi vald, Välgita küla, Leitma. Pindala 13415 m2 - võlgnikule kuulub 1/3 kaasomandist.

Võlgnikule kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jagu, kanne nr 1 - Keelumärked Rein Leitmaa (isikukood 36204236012) kuuluvatele mõttelistele osadele kinnisasjade käsutamise keelamiseks AS Nordea Finance Estonia (registrikood 10237140), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 16.05.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 17.05.2017.
Enampakkumine toimub keelumärgete tagatud nõude rahuldamiseks. Kinnisasju koormavad keelumärked kustutatakse pärast edukat enampakkumist.


Alghind: 17 000 euro(t). Mõtteliste osade hind kokku!

Omanik: Rein Leitmaa (isikukood 36204236012) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47341 ning tasuda tagatisraha 1 700 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 6.08.2019 12:00 oksjonil ID47341 osalemise eest. Kinnisvara: Leitmaa, Viljandi vald, Viljandi maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 06.08.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.07.2019 kell 14:30 ja lõpeb 06.08.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 06.08.2019 kell 14:00 ja lõpeb 13.08.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Küsimuste korral palume helistada kohtutäituri büroosse tel 684 0620 või saata kiri kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee või kohtutäituri abile Sergei Volf 514 0382, sergei.volf@taituriabi.vilippus.ee.
Varaga tutvumine toimub eelregistreerimisega
Menetluse nr: 022/2017/2304
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1496076

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.