Üksikelamuna kasutusel olev hoone, 1/4 suurune mõtteline osa kinnisasjast asukohaga Trepi 4 Tallinn
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Üksikelamuna kasutusel olev hoone, 1/4 suurune mõtteline osa kinnisasjast asukohaga Trepi 4 Tallinn

Hetkehind: 175 750 €

OKSJONI ANDMED      ID: 47343
alghind oksjonil: 175 750 €
tagatisraha: 5 000 €
aega alguseni: 19 p, 20 tundi, 25 minutit
registreerimise algus: 12.07.2019 kl 15:00
registreerimise lõpp: 06.08.2019 kl 12:00
oksjoni algus: 06.08.2019 kl 14:00
oksjoni lõpp: 13.08.2019 kl 14:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 06.08.2019 kl 12:00
linn / vald: Tallinn
aadress: Tallinn, Trepi tn 4
katastritunnus: 78404:409:3610
reg. osa nr: 2653801

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.07.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Üksikelamuna kasutusel olev hoone, 1/4 suurune mõtteline osa kinnisasjast asukohaga Trepi 4 Tallinn, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2653801 (katastritunnus 78404:409:3610) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Trepi tn 4. Pindala 2776 m2.

FinTech Partners OÜ ainukasutuses on 1-korruseline üksikelamu (dokumentide kohaselt kõrvalhoone), mille üldpind on 192.1 m2:
Maja esimesel korrusel asuvad elutuba-köök, 2 magamistuba, trepihall, WC, saunaga pesemisruum
Keldikorrusel - katlaruum, viimistlemata ruumid. Täiskelder.
Elamul puudub kasutusluba. Ioonküte, lisaks paigaldatud õhksoojuspump.

Fintech Partners OÜ-le kuuluvat mõttelist osa koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jaos 1. järjekohal - Märkus: kaasomanike vaheline kinnistu valdamise ja kasutamise korra kokkulepe vastavalt 13.10.2005 lepingu punktile kuus (6).13.10.2005 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 01.11.2005;
III. jaos 2. järjekohal - Keelumärge FinTech Partners OÜ (registrikood 14101957) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Luminor Bank AS (registrikood 11315936), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 11.10.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 12.10.2018;

IV. jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 520 000,00 krooni FinTech Partners OÜ (registrikood 14101957) kuuluvale mõttelisele osale Luminor Bank AS (registrikood 11315936) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 6.06.2006. 24.08.2018 kinnistamisavalduse alusel muudetud 29.08.2018;
IV. jaos 2. järjekohal - Hüpoteek summas 715 000,00 krooni FinTech Partners OÜ (registrikood 14101957) kuuluvale mõttelisele osale Luminor Bank AS (registrikood 11315936) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 13.02.2009. 24.08.2018 kinnistamisavalduse alusel muudetud 29.08.2018;
IV. jaos 3. järjekohal - Hüpoteek summas 104 000,00 eurot FinTech Partners OÜ (registrikood 14101957) kuuluvale mõttelisele osale Estateguru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 26.02.2016. 24.08.2018 kinnistamisavalduse alusel muudetud 29.08.2018;
IV. jaos 4. järjekohal - Hüpoteek summas 75 000,00 eurot FinTech Partners OÜ (registrikood 14101957) kuuluvale mõttelisele osale Erik Aavel (isikukood 36212230264) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 4.05.2017. 24.08.2018 kinnistamisavalduse alusel muudetud 29.08.2018.

Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteekidega tagatud nõude rahuldamiseks. Mõttelist osa koormavad keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist.


Alghind: 175 750 euro(t).

Omanik: Fintech Partners OÜ (registrikood: 14101957) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47343 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 6.08.2019 12:00 oksjonil ID47343 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Trepi tn 4, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 06.08.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.07.2019 kell 15:00 ja lõpeb 06.08.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 06.08.2019 kell 14:00 ja lõpeb 13.08.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Küsimuste korral palume helistada kohtutäituri büroosse tel 684 0620 või saata kiri kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee või kohtutäituri abile Sergei Volf 514 0382, sergei.volf@taituriabi.vilippus.ee.
Varaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 25.07.2019 kell 16:00.
Menetluse nr: 022/2018/6162
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1496102

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.