2-toaline korter, panipaik ja parkimiskoht asukohaga Vabaõhukooli tee 76 Tallinn
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

2-toaline korter, panipaik ja parkimiskoht asukohaga Vabaõhukooli tee 76 Tallinn

Hetkehind: 118 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 48471
alghind oksjonil: 118 000 €
tagatisraha: 5 000 €
aega alguseni: 15 p, 3 tundi, 46 minutit
registreerimise algus: 10.09.2019 kl 17:00
registreerimise lõpp: 03.10.2019 kl 12:00
oksjoni algus: 03.10.2019 kl 14:00
oksjoni lõpp: 10.10.2019 kl 14:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 03.10.2019 kl 12:00
linn / vald: Tallinn
aadress: Tallinn, Vabaõhukooli tee 76
katastritunnus: 78402:208:6970
reg. osa nr: 18788701

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 10.09.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tervikvarana Toomas Lääts-le kuuluv korteriomand, panipaik ja parkimiskoht asukohaga Vabaõhukooli tee 76/1 Tallinn, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr:
1. 18788701 (katastritunnus 78402:208:6970) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Vabaõhukooli tee 76. Pindala 5482,0 m2. 692/34682 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr A28, mille üldpind on 69,20 m2 ja mille tähistus plaanil on A28. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 18780701, 18780801, 18780901, [...], 18793201, 18793301, 18793401. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 20.07.2005 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile;
2. 18781301 (katastritunnus 78402:208:6970) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Vabaõhukooli tee 76. Pindala 5482,0 m2. 125/34682 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese mitteeluruum nr G7, mille üldpind on 12,50 m2 ja mille tähistus plaanil on A korpuse soklikorruse plaanil nr G7. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 18780701, 18780801, 18780901, [...], 18793201, 18793301, 18793401. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 20.07.2005 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile;
3. 18785201 (katastritunnus 78402:208:6970) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Vabaõhukooli tee 76. Pindala 5482,0 m2. 46/34682 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese mitteeluruum nr P25, mille üldpind on 4,60 m2 ja mille tähistus plaanil on P25. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 18780701, 18780801, 18780901, [...], 18793201, 18793301, 18793401. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 20.07.2005 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

2-toaline korter - avatud köögiga elutuba, magamistuba, vannituba/wc, panipaigad ja suur rõdu. Korter asub 3. korrusel. Eraldi panipaik maja all ja parkimiskoht.

Võlgnikule kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jagu, kanne nr 1 - Tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus maatükiga püsivalt ühendatud veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike koos kaevudega (tehnorajatis) ehitamiseks, omamiseks, kasutamiseks, remontimiseks, korrashoiuks ja hooldamiseks kasutusõiguse alal osaühing Arendesto (reg.kood 11041396, Tallinn) kasuks vastavalt 20.07.2005 lepingu punktile 2.1 ning lepingu lisaks nr 2 olevale plaanile. Kanne asub samal esimesel järjekohal III jao kannetega nr 2, 3, 4, 5 ja IV jao kandega nr 1. 20.07.2005 kinnistamisavalduse alusel kinnistu nr 46774 jagamisel üle kantud 03.08.2005;
III. jagu, kanne nr 2 - Tähtajatu isiklik kasutusõigus elektrivõrgu omamiseks ja majandamiseks kasutusõiguse alal elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses osaühing Jaotusvõrk (reg.kood 11050857, Tallinn) kasuks. vastavalt 20.07.2005 lepingu punktile 2.2 ning lepingu lisaks nr 2 olevale plaanile. Kanne asub samal esimesel järjekohal III jao kannetega nr 1, 3, 4, 5 ja IV jao kandega nr 1. 20.07.2005 kinnistamisavalduse alusel kinnistu nr 46774 jagamisel üle kantud 03.08.2005. 18.08.2005 kinnistamisavalduse alusel muudatus sisse kantud 02.09.2005;
III. jagu, kanne nr 3 - tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus kinnistuga püsivalt ühendatud telekommunikatsioonivõrgu (liinirajatiste) remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks ja kasutamiseks osaühing Arendesto (reg.kood 11041396, Tallinn) kasuks vastavalt 20.07.2005 lepingu punktile 2.3 ning lepingu lisaks nr 2 olevale plaanile. Kanne asub samal esimesel järjekohal III jao kannetega nr 1, 2, 4, 5 ja IV jao kandega nr 1. 20.07.2005 kinnistamisavalduse alusel kinnistu nr 46774 jagamisel üle kantud 03.08.2005;
III. jagu, kanne nr 4 - tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus maatükil maagaasitorustiku omamiseks, arendamiseks, remontimiseks, hooldamiseks ja korrashoiuks ning maagaasitorustiku kaudu gaasi juhtimiseks osaühing Arendesto (reg.kood 11041396, Tallinna) kasuks vastavalt 20.07.2005 lepingu punktile 2.4 ning lepingu lisaks nr 2 olevale plaanile. Kanne asub samal esimesel järjekohal III jao kannetega nr 1, 2, 3, 5 ja IV jao kandega nr 1. 20.07.2005 kinnistamisavalduse alusel kinnistu nr 46774 jagamisel üle kantud 03.08.2005;
III. jagu, kanne nr 5 - Tähtajatu isiklik kasutusõigus energia tootmiseks vajalike seadmete ning tehnosüsteemide paigaldamiseks, omamiseks, kasutamiseks, arendamiseks, remontimiseks ja hooldamiseks kasutusõiguse alal osaühing Arendesto (reg.kood 11041396, Tallinn) kasuks vastavalt 20.07.2005 lepingu punktile 2.5. Kanne asub samal esimesel järjekohal III jao kannetega nr 1, 2, 3, 4 ja IV jao kandega nr 1. 20.07.2005 kinnistamisavalduse alusel kinnistu nr 46774 jagamisel üle kantud 03.08.2005;
III. jagu, kanne nr 6 - kaasomandi valdamise ja kasutamise korra kokkulepe vastavalt 20.07.2005 lepingu punktile 7 ning lepingu lisaks nr 3 olevale plaanile. 20.07.2005 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 04.08.2005;
III. jagu, kanne nr 11 - keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Luminor Bank AS (registrikood 11315936), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 30.05.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 6.06.2019;
IV. jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 1 292 000,00 krooni Luminor Bank AS (registrikood 11315936) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud.

Enampakkumine toimub keelumärgete ja ühishüpoteegiga tagatud nõuete rahuldamiseks. Kinnisasju koormavad keelumärked ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.


Alghind: 118 000 euro(t).

Omanik: Toomas Lääts (isikukood 36901070226) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48471 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 3.10.2019 12:00 oksjonil ID48471 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Vabaõhukooli tee 76, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 03.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.09.2019 kell 17:00 ja lõpeb 03.10.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 03.10.2019 kell 14:00 ja lõpeb 10.10.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 24.09.2019 kell 12:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maaklerilt Karmen Vaha, telefon 53307933, e-post karmen.vaha@pindi.ee
Menetluse nr: 022/2019/3564
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1518277

UUED ENAMPAKKUMISED

Pilt

ühetoaline korter

Alghind: 16 500 €

Pilt

elamumaa 100%

Alghind: 8 000 €

Pilt

Elamu Tartu linnas

Alghind: 13 000 €

Vaata kõiki enampakkumisi

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.