2-TOALINE KORTER KÜNNAPUU 9,TALLINN
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

2-TOALINE KORTER KÜNNAPUU 9,TALLINN

Hetkehind: 75 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 48499
alghind oksjonil: 75 000 €
tagatisraha: 7 500 €
aega alguseni: 16 p, 23 tundi, 48 minutit
registreerimise algus: 12.09.2019 kl 11:35
registreerimise lõpp: 04.10.2019 kl 18:30
oksjoni algus: 05.10.2019 kl 10:00
oksjoni lõpp: 14.10.2019 kl 12:30
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 04.10.2019 kl 18:30
linn / vald: Tallinn
aadress: Tallinn, Künnapuu tn 9
katastritunnus: 78402:201:3120
reg. osa nr: 1718301

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.09.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Tiit Kivimägi (isikukood 35505170227)  pankrotihaldur Kauri Rattus avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 1718301 on kantud elamumaa 100% asukohaga Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Künnapuu tn 9, mille koosseisu kuulub võlgnikule 1310/5513 mõttelist osa kinnistust kaasomandina. Katastritunnus 78402:201:3120. Kinnistul olevas elamus on 2- toaline korter üldpinnaga 53,1m2. Korteri juurde kuulub üks parkimiskoht elamu ees. Kinnistu kaasomanikud on sõlminud kokkuleppe kinnistul paikneva elamu valdamise ja kasutamise korra kohta.


Alghind: 75 000 euro(t).

Omanik: Tiit Kivimägi (isikukood 35505170227) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48499 ning tasuda tagatisraha 7 500 eurot Tiit Kivimägi arveldusarvele nr EE211010010140129012 (AS SEB Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 4.10.2019 18:30 oksjonil ID48499 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Künnapuu tn 9, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 04.10.2019 kell 18:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.09.2019 kell 11:35 ja lõpeb 04.10.2019 kell 18:30.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.10.2019 kell 10:00 ja lõpeb 14.10.2019 kell 12:30. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vara müüakse üleandmise hetke seisukorras ning enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras nagu see on ning pankrotihaldur ei anna omandajale vara ega selle kvaliteedi, dokumentatsiooni, kommunikatsioonide toimimise,liitumiste osas ja muu osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta seda vara puudutava või sellega seotud kvaliteedi, dokumentatsiooni või muude võimalike puuduste eest.

Enampakkumisel osalemisega loetakse, et enampakkumisest osavõtja on kinnitanud, et ta on enampakkumisel müüdava vara põhjalikult üle vaadanud, kasutanud vajadusel enampakkumisel müüdava vara seisukorra ja kvaliteedi hindamiseks vastava eriala spetsialistide abi ning on saanud täieliku ülevaate enampakkumisel müüdava vara seisukorrast ja on teadlik, et Tiit Kivimägi (pankrotis) on välistanud enda vastutuse mistahes puuduste (sh varjatud puuduste) eest ja enampakkumisest osavõtja loobub mistahes müügihinna alandamise või kahju hüvitamise nõudest ning nõustub enampakkumise tingimustega.

Pankrotivara osta soovivale isikule ei hüvitata varaga tutvumise, pakkumise esitamise või muude toimingutega seotud kulusid. Täiendav info vara kohta pankrotihaldurilt telefonil 50 13121 e-post: kauri.rattus@gmail.com Pankrotihaldur Kauri Rattus.
Menetluse nr: 2-13-40291
pankrotihaldur Kauri Rattus
Vene 23-1, 10123 Tallinn
Telefon: 5013121
E-post: kauri.rattus@gmail.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Kauri Rattus
Telefon: 5013121
E-post: kauri.rattus@gmail.com
Teadaande number 1519096

UUED ENAMPAKKUMISED

Pilt

ühetoaline korter

Alghind: 16 500 €

Pilt

elamumaa 100%

Alghind: 8 000 €

Pilt

Elamu Tartu linnas

Alghind: 13 000 €

Vaata kõiki enampakkumisi

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.