Kinnisasi Tartu vallas Kukulinna külas
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Kinnisasi Tartu vallas Kukulinna külas

Hetkehind: 79 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 49150
alghind oksjonil: 79 000 €
tagatisraha: 7 900 €
aega alguseni: 13 p, 17 tundi, 11 minutit
registreerimise algus: 10.10.2019 kl 09:00
registreerimise lõpp: 30.10.2019 kl 11:00
oksjoni algus: 30.10.2019 kl 12:00
oksjoni lõpp: 06.11.2019 kl 12:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 30.10.2019 kl 11:00
linn / vald: Tartu vald Kukulinna küla
aadress: Taga-Ülesoo;Väike-Ülesoo;Karjamõisa tee L3;Ülesoo
katastritunnus: 79401:001:0508
79401:001:0509
79401:001:0510
79401:001:0511
reg. osa nr: 2183604

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 10.10.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriossa number 2183604 kantud kinnistu.

Kinnistu registriosa numbriga 2183604 koosneb neljast katastriüksusest:

1)katastriüksus katastritunnusega 79401:001:0508, asukohaga Taga-Ülesoo, Kukulinna küla, Tartu vald, Tartumaa. Pindala 10593 m². Maa sihtotstarve tootmismaa 80%, ärimaa 20%;

2)katastriüksus katastritunnusega 79401:001:0509, asukohaga Väike-Ülesoo, Kukulinna küla, Tartu vald, Tartumaa. Pindala 4675 m². Maa sihtotstarve tootmismaa 80%, ärimaa 20%;

3)katastriüksus katastritunnusega 79401:001:0510, asukohaga Karjamõisa tee L3, Kukulinna küla, Tartu vald, Tartumaa. Pindala 977 m². Maa sihtotstarve transpordimaa 100%;

4)katastriüksus katastritunnusega 79401:001:0511, asukohaga Ülesoo, Kukulinna küla, Tartu vald, Tartumaa. Pindala 9055 m². Maa sihtotstarve tootmismaa 80%, ärimaa 20%.

Kinnistu registriosa II jaos kande 13 all on kinnisasja omanikuna sisse kantud Osaühing Foxy (rg-kood 10883398).

Kinnistu registriosa III jaos:

kande 3 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Coop Pank aktsiaselts (registrikood 10237832) kasuks. 29.03.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 5.04.2019. Kohtunikuabi Jaan Unt.

Kinnistu registriosa IV jaos:

kande 2 all on sisse kantud hüpoteek summas 2 500 000,00 krooni Aktsiaselts Eesti Krediidipank (registrikood 10237832) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 8.06.2010. 6.01.2017 kinnistamisavalduse alusel muudetud 11.01.2017. Kohtunikuabi Ülle Juhanson.

Kinnistul asub tootmishoone (Ehitisregistri kood 104031399).

Enampakkumine viiakse läbi Coop Pank aktsiaselts (rg-kood 10237832, endise nimega Aktsiaselts Eesti Krediidipank) kasuks seatud hüpoteekidega tagatud nõuete täitmiseks ning pärast kinnistu enampakkumisel müümist kinnisasja käsutamise keelumärge ning hüpoteegikanne kustutatakse.


Alghind: 79 000 euro(t).

Omanik: osaühing Foxy (registrikood: 10883398) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49150 ning tasuda tagatisraha 7 900 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 30.10.2019 11:00 oksjonil ID49150 osalemise eest. Kinnisvara: Taga-Ülesoo;Väike-Ülesoo;Karjamõisa tee L3;Ülesoo, Tartu vald, Tar“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 30.10.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.10.2019 kell 09:00 ja lõpeb 30.10.2019 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 30.10.2019 kell 12:00 ja lõpeb 06.11.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: haldur: Inge Undrits: tel 56672725, 7828125; e-post: inge.undrits@tartutaitur.ee.

Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee.
Menetluse nr: 084/2019/1628
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Jakobi tn 23, 51006 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Inge Undrits
Telefon: 7828125
E-post: inge.undrits@tartutaitur.ee
Teadaande number 1530341

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.