2-toaline korter Sillamäe, I.Pavlovi 7-37 (39 m2)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

2-toaline korter Sillamäe, I.Pavlovi 7-37 (39 m2)

Hetkehind: 3 900 €

OKSJONI ANDMED      ID: 49629
alghind oksjonil: 3 900 €
tagatisraha: 390 €
aega alguseni: 20 p, 15 tundi, 24 minutit
registreerimise algus: 10.11.2019 kl 10:00
registreerimise lõpp: 04.12.2019 kl 16:00
oksjoni algus: 05.12.2019 kl 10:00
oksjoni lõpp: 12.12.2019 kl 10:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 04.12.2019 kl 16:00
linn / vald: Sillamäe linn
aadress: I. Pavlovi tn 7
katastritunnus: 73501:012:0047
reg. osa nr: 2706508

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 08.11.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, I. Pavlovi tn 7 asuv korteriomand, mille eriomandi esemeks on eluruum nr 37, üldpinnaga 39 ruutmeetrit, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, mis on kantud kinnistusregistrisse registriosa nr 2706508 all järgmises koosseisus:

I jakku on kantud 390/24974 mõttelist osa kinnistust
ja reaalosa eluruum nr. 37, mille üldpind on 39,00 m2 ja mille tähistus plaanil on 37. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 2702908, 2703008, 2703108, 2703208, 2703308, 2703408, 2703508, 2703608, 2703708, 2703808, 2703908, 2704008, 2704108, 2704208, 2704308, 2704408, 2704508, 2704608, 2704708, 2704808, 2704908, 2705008, 2705108, 2705208, 2705308, 2705408, 2705508, 2705608, 2705708, 2705808, 2705908, 2706008, 2706108, 2706208, 2706308, 2706408, 2706608, 2706708, 2706808, 2706908, 2707008, 2707108, 2707208, 2707308, 2707408, 2707508, 2707608, 2707708, 2707808, 2707908, 2708008, 2708108, 2708208, 2708308, 2708408, 2708508, 2708608, 2708708, 2708808 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 17.08.2001 asjaõiguslepinguga.

II on kantud omanikuna Galina Filitševa (isikukood 45401012217).
Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Andrei Krek (isikukood 38005273727) kasuks. 16.04.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 15.05.2019. KUULUB KUSTUTAMISELE PEALE EDUKAT ENAMPAKKUMIST.

Pildid kinnisasjast ja muu info kodulehel: http://www.andreikrek.com/


Alghind: 3 900 euro(t).

Omanik: NATALYA BOROVIKOVA (isikukood 48212082220); SERGEI FILITŠEV (isikukood 37611152210) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49629 ning tasuda tagatisraha 390 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 4.12.2019 16:00 oksjonil ID49629 osalemise eest. Kinnisvara: I. Pavlovi tn 7, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 04.12.2019 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.11.2019 kell 10:00 ja lõpeb 04.12.2019 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.12.2019 kell 10:00 ja lõpeb 12.12.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2018/2097, 066/2019/2098
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1543268

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.