korteriomand asukohaga Narva, Tallinna mnt 15-47
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

korteriomand asukohaga Narva, Tallinna mnt 15-47

Hetkehind: 12 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 50800
alghind oksjonil: 12 000 €
tagatisraha: 1 200 €
aega alguseni: 11 p, 23 tundi, 15 minutit
registreerimise algus: 14.01.2020 kl 12:00
registreerimise lõpp: 05.02.2020 kl 12:00
oksjoni algus: 05.02.2020 kl 13:00
oksjoni lõpp: 12.02.2020 kl 13:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 05.02.2020 kl 12:00
linn / vald: Narva linn
aadress: Tallinna mnt 15
katastritunnus: 51101:004:0065
reg. osa nr: 3371009

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 14.01.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Reet Rosenthal avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriossa nr 3371009 kantud korteriomand asukohaga Narva, Tallinna mnt 15-47, mis registriosa esimese jao andmete kohaselt koosneb katastriüksusest katastritunnusega 51101:004:0065, elamumaa 100%, Ida-Virumaa, Narva linn, Tallinna mnt 15, pindala 2590 m² ning mille koosseisus on 484/24966 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 47, mille üldpind on 48,4 m² ja mille tähistus plaanil on nr 47. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 3366409, 3366509, 3366609, 3366709, 3366809, 3366909, 3367009, 3367109, 3367209, 3367309, 3367409, 3367509, 3367609, 3367709, 3367809, 3367909, 3368009, 3368109, 3368209, 3368309, 3368409, 3368509, 3368609, 3368709, 3368809, 3368909, 3369009, 3369109, 3369209, 3369309, 3369409, 3369509, 3369609, 3369709, 3369809, 3369909, 3370009, 3370109, 3370209, 3370309, 3370409, 3370509, 3370609, 3370709, 3370809, 3370909, 3371109, 3371209, 3371309, 3371409, 3371509, 3371609, 3371709, 3371809, 3371909, 3372009, 3372109, 3372209, 3372309 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Korteriomandi ese on määratud 30.01.2006 kinnistamisavaldusega. Registriosa teise jakku on kantud omanikuna Eduard Vinogradov (isikukood 36405232264). Registriosa kolmandasse jakku on kantud kande nr 1 all keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Reet Rosenthal (isikukood 45708292718), AS EMT (registrikood 10096159) kasuks. 17.06.2010 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 5.07.2010. Registriosa neljandas jaos kanded puuduvad.

Reaalosaks olev eluruum nr 47 asub 5-korruselise korterelamu 2-sel korrusel ning on 3-toaline üldpinnaga 48,4 m². Korteris on 3 tuba, köök, vannituba, wc ja esik. Vesi ja kanalisatsioon on tsentraalsed, elamu küttesüsteemiks on kaugküte.


Alghind: 12 000 euro(t). Korteriühistuseaduse § 7 lõike 3 kohaselt on korteriomandi võõrandamisel korteriomandi omandaja kohustatud korteriühistule tasuma korteriomandi võõrandaja poolt tasumata jäänud majandamiskulude ja muude maksete eest.

Omanik: Eduard Vinogradov (isikukood 36405232264) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50800 ning tasuda tagatisraha 1 200 eurot Reet Rosenthal, kohtutäitur arveldusarvele nr EE481010010124609011 (SEB). Viitenumber: 150028932. Makseselgitus: „Tagatisraha 5.02.2020 12:00 oksjonil ID50800 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinna mnt 15, Narva linn, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.02.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 14.01.2020 kell 12:00 ja lõpeb 05.02.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.02.2020 kell 13:00 ja lõpeb 12.02.2020 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info, sh müüdava vara, tutvumise aja ja koha kohta, tel 7 427702 või reet.rosenthal@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 186/2008/515
Kohtutäitur Reet Rosenthal
Õpetaja 9, 51003 Tartu
Telefon: 7427702
E-post: Reet.Rosenthal@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Reet Rosenthal
Telefon: 7427702
E-post: Reet.Rosenthal@taitur.just.ee
Teadaande number 1568736

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.