Kinnisasi asukohaga Tuulemäe, Nõrava küla, Kose vald, Harjumaa
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Kinnisasi asukohaga Tuulemäe, Nõrava küla, Kose vald, Harjumaa

Hetkehind: 99 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 50855
alghind oksjonil: 99 000 €
tagatisraha: 9 900 €
aega alguseni: 11 p, 22 tundi, 23 minutit
registreerimise algus: 14.01.2020 kl 14:00
registreerimise lõpp: 04.02.2020 kl 23:59
oksjoni algus: 05.02.2020 kl 11:00
oksjoni lõpp: 13.02.2020 kl 11:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 04.02.2020 kl 23:59
linn / vald: Kose vald Nõrava küla
aadress: Tuulemäe
katastritunnus: 33701:004:0644
reg. osa nr: 13394702

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 14.01.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Marek Laanemets avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kristjan Aavasalu-le kuuluv kinnisasi, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 13394702 (katastritunnus 33701:004:0644) Elamumaa 100%, Harju maakond, Kose vald, Nõrava küla, Tuulemäe. Pindala 2687,0 m2.

Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
Kinnistusraamatu III. jaos
Kanne nr 1 - Reaalservituut kinnistu nr 4249002 igakordse omaniku kasuks. Tähtajatu ja tasuta teeservituut vastavalt 09.03.2018.a. tõestatud lepingu punktidele kaks üks (2.1.) kuni kaks kolm (2.3.) ja 09.03.2018.a. lepingu lisaks olevale plaanile. Kandel on järjekoht 4.jao kannete nr 3, 4 ja 5 ees.
Kanne nr 2 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Marek Laanemets (isikukood 37406040283), Bondora AS (registrikood 11483929) kasuks;
Kanne nr 3 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks AS Citadele banka (registrikood 40103303559) kasuks.
Kinnistusraamatu IV. jaos
Kanne nr 3 - Hüpoteek summas 52 000,00 eurot AS Citadele banka (registrikood 40103303559) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks;
Kanne nr 4 - Hüpoteek summas 12 500,00 eurot AS Citadele banka (registrikood 40103303559) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks;
Kanne nr 5 - Hüpoteek summas 39 000,00 eurot AS Citadele banka (registrikood 40103303559) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks;
Kanne nr 6 - Hüpoteek summas 23 407,24 eurot Eesti Vabariik kasuks. 25.04.2018 Maksu- ja Tolliameti avalduse, 7.05.2018 Maksu- ja Tolliameti avalduse alusel sisse kantud 8.05.2018;
Kanne nr 7 - Hüpoteek summas 23 746,19 eurot Eesti Vabariik kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Riigi esindaja on Maksu- ja Tolliamet.

Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteekidega tagatud nõude rahuldamiseks. Kinnisasja koormavad keelumärked ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist.
03.01.2020.a. toimunud enampakkumine nurjus osalejate puudumise tõttu.


Alghind: 99 000 euro(t).

Omanik: KRISTJAN AAVASALU (isikukood 37812050242) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50855 ning tasuda tagatisraha 9 900 eurot Marek Laanemets arveldusarvele nr EE511010011762196228 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 4.02.2020 23:59 oksjonil ID50855 osalemise eest. Kinnisvara: Tuulemäe, Kose vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 04.02.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 14.01.2020 kell 14:00 ja lõpeb 04.02.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.02.2020 kell 11:00 ja lõpeb 13.02.2020 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine kokkuleppel kohtutäiturga. Info tel: 6 129 146 (E-N 10:00-16:00 ja R 10:00-14:00) või e-mail: marek.laanemets@kohtutaitur.eu
Menetluse nr: 014/2019/331
Kohtutäitur Marek Laanemets
Mõisa 4, Tallinn 13522
Telefon: 6129146
E-post: Marek.Laanemets@kohtutaitur.eu
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Marek Laanemets
Telefon: 6129146
E-post: Marek.Laanemets@kohtutaitur.eu
Teadaande number 1568885

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.