Korter Maardus, Kallasmaa 20-23
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Korter Maardus, Kallasmaa 20-23

Hetkehind: 44 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 50867
alghind oksjonil: 44 000 €
tagatisraha: 4 400 €
aega alguseni: 12 p, 2 tundi, 51 minutit
registreerimise algus: 14.01.2020 kl 19:00
registreerimise lõpp: 04.02.2020 kl 17:00
oksjoni algus: 05.02.2020 kl 17:00
oksjoni lõpp: 12.02.2020 kl 17:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 04.02.2020 kl 17:00
linn / vald: Maardu linn
aadress: Kallasmaa tn 20
katastritunnus: 44603:003:0520
reg. osa nr: 7935802

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 14.01.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Mati Kadak avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Vladimir Burda (isikukood 36507280317) omandis oleva elamumaa 100 %, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 7935802, asukohaga Maardu linn, Kallasmaa 20, mille juurde kuulub 369/8464 mõttelist osa kinnistust pindalaga 1899 m2 ja eriomandi ese eluruum nr 23, mille üldpind on 36,90 m2 ja mille tähistus plaanil on 23. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 7933602 - 7935902. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 31.03.2003 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.
Katastritunnus 44603:003:0520.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Maardu linn, Kallasmaa tn 20 korteriühistu (registrikood 80524295), kohtutäitur Mati Kadak kasuks. 16.07.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 18.07.2019.
2. Hüpoteek summas 6 000,00 eurot AB Kreditex AS (registrikood 12041659) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 21.07.2016. 14.12.2016 kinnistamisavalduse alusel muudetud 20.12.2016.
Korter üldpinnaga 36,90 m2.
Korteriomandi omandamisel kustutatakse keelumärge käsutamise keelamiseks ning setud hüpoteek.
Vara hind enampakkumisel 44 000.00 (nelikümmend neli tuhat) eurot.


Alghind: 44 000 euro(t).

Omanik: Vladimir Burda (isikukood 36507280317) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50867 ning tasuda tagatisraha 4 400 eurot Mati Kadak, kohtutäitur arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 4.02.2020 17:00 oksjonil ID50867 osalemise eest. Kinnisvara: Kallasmaa tn 20, Maardu linn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 04.02.2020 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 14.01.2020 kell 19:00 ja lõpeb 04.02.2020 kell 17:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.02.2020 kell 17:00 ja lõpeb 12.02.2020 kell 17:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 300 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 660 4604 või e-post teel mati.kadak@taitur.just.ee. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Vaata lisaks: matikadak.auction.ee.
Menetluse nr: 008/2018/1940
Kohtutäitur Mati Kadak
Kaupmehe 14-40, 10114 Tallinn
Telefon: 6604604
E-post: mati.kadak@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Esindaja Margit Vendla
Telefon: +6604604
E-post: margit.vendla@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1569138

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.