2 toaline korter Olevi tn 23-9, Kohtla-Järve
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

2 toaline korter Olevi tn 23-9, Kohtla-Järve

Hetkehind: 800 €

OKSJONI ANDMED      ID: 51430
alghind oksjonil: 800 €
tagatisraha: 80 €
aega alguseni: 18 p, 13 tundi, 1 minutit
registreerimise algus: 14.02.2020 kl 11:00
registreerimise lõpp: 09.03.2020 kl 11:00
oksjoni algus: 10.03.2020 kl 11:00
oksjoni lõpp: 18.03.2020 kl 11:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 09.03.2020 kl 11:00
linn / vald: Kohtla-Järve linn
aadress: Järve linnaosa, Olevi tn 23
katastritunnus: 32214:004:0066
reg. osa nr: 2696707

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 13.02.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Risto Kütt avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Anatoli Troitski'le kuuluv ja Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2696707 (katastritunnus 32214:004:0066) kantud elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 23 (pindala 2546 m2) 390/13339 mõttelist osa kinnistust ja reaalosana eluruum nr. 9, mille üldpind on 39,00 m2.
Käesolevat kinnisasja koormavad järgnevad kehtivad kinnistusraamatusse kantud piiratud asjaõigused ning hüpoteegid:
III jagu:
1. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks KORTERIÜHISTU K-JÄRVE OLEVI 23 (registrikood 80258669) kasuks.
Keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist.
Enampakkumise võitja ei pea ostuhinnale lisaks tasuma KÜ võlgnevust (alus KrtS §-d 43,44).
Vara alghind on 800 eurot.


Alghind: 800 euro(t).

Omanik: Anatoli Troitski (isikukood 36508032259) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51430 ning tasuda tagatisraha 80 eurot Risto Kütt, kohtutäitur arveldusarvele nr EE251010010124739017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 9.03.2020 11:00 oksjonil ID51430 osalemise eest. Kinnisvara: Järve linnaosa, Olevi tn 23, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 09.03.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 14.02.2020 kell 11:00 ja lõpeb 09.03.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.03.2020 kell 11:00 ja lõpeb 18.03.2020 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Tutvumiseks palun eelnevalt helistada kohtutäiturile tel. 33 200 34. Kinnisasjaga tutvumine toimub kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.
Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee
Enampakkumine toimub elektrooniliselt www.oksjonikeskus.ee keskkonnas.
Menetluse nr: 072/2010/1426
Kohtutäitur Risto Kütt
Jaama 14, 41533 Jõhvi
Telefon: 3320034
E-post: risto.kytt@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Esindaja Lea Sajor
Telefon: 3320034
E-post: risto.kytt@taitur.just.ee
Teadaande number 1579920

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.