1/2 kaasomandiosa kinnisasjast asukohaga Ehvardi-Kaarli rohumaa 4, Valkse küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1/2 kaasomandiosa kinnisasjast asukohaga Ehvardi-Kaarli rohumaa 4, Valkse küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond

Hetkehind: 9 500 €

OKSJONI ANDMED      ID: 52185
alghind oksjonil: 9 500 €
tagatisraha: 950 €
aega alguseni: 8 p, 14 tundi, 9 minutit
registreerimise algus: 25.03.2020 kl 12:00
registreerimise lõpp: 15.04.2020 kl 12:00
oksjoni algus: 15.04.2020 kl 14:00
oksjoni lõpp: 22.04.2020 kl 14:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 15.04.2020 kl 12:00
linn / vald: Lääne-Harju vald Valkse küla
aadress: Ehvardi-Kaarli rohumaa 4
katastritunnus: 29501:007:1576
reg. osa nr: 13215802

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 25.03.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Kristiina Feinman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kalev Protten omandisse kuuluvat 1/2 kaasomandiosa kinnisasjast, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 13215802 (katastritunnus 29501:007:1576), sihtotstarve maatulundusmaa 100%, asukoht Harju maakond, Lääne-Harju vald, Valkse küla, Ehvardi-Kaarli rohumaa 4. Pindala 5,33 ha.

Kinnistu registriosa III jakku on kantud keelumärge Kalev Protten (isikukood 35806220212) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet kaudu) kasuks. 16.02.2017 Maksu- ja Tolliameti avalduse alusel sisse kantud 22.02.2017.

Kinnistu registriosa IV jakku on kantud kohtulik hüpoteek summas 13 880,00 eurot Kalev Protten (isikukood 35806220212) kuuluvale mõttelisele osale Eesti Vabariik kasuks. Eesti Vabariik tegutseb hüpoteegipidajana Maksu- ja Tolliameti kaudu. 7.01.2016 Maksu- ja Tolliameti avalduse, 6.01.2016 kohtumääruse alusel sisse kantud 12.01.2016.

Keelumärge ja kohtulik hüpoteek kustutatakse peale kinnisasja müüki enampakkumisel.


Alghind: 9 500 euro(t). (lisandub riigilõiv omanikukande muutmisel)

Omanik: Kalev Protten (isikukood 35806220212) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52185 ning tasuda tagatisraha 950 eurot Kristiina Feinman, kohtutäitur arveldusarvele nr EE531010011752023220 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.04.2020 12:00 oksjonil ID52185 osalemise eest. Kinnisvara: Ehvardi-Kaarli rohumaa 4, Lääne-Harju vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.04.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 25.03.2020 kell 12:00 ja lõpeb 15.04.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.04.2020 kell 14:00 ja lõpeb 22.04.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine eelneval kokkuleppel kohtutäituriga kuni enampakkumise alguseni.
Täiendav info tel 6 129 155 või e-mail: kristiina.feinman@taitur.net
Menetluse nr: 034/2019/780
Kohtutäitur Kristiina Feinman
Rävala pst 5 Tallinn 10143
Telefon: 6129155
E-post: kristiina.feinman@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäituri assistent Jaana Pappel
Telefon: 6 129 157
E-post: jaana.pappel@taitur.net
Teadaande number 1593348

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.