Hoonestusõigus Kastre vallas Võnnu alevikus
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Hoonestusõigus Kastre vallas Võnnu alevikus

Hetkehind: 2 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 53326
alghind oksjonil: 2 000 €
tagatisraha: 0 €
aega alguseni: 14 p, 22 tundi, 40 minutit
registreerimise algus: 22.05.2020 kl 15:00
registreerimise lõpp: 11.06.2020 kl 15:00
oksjoni algus: 11.06.2020 kl 15:00
oksjoni lõpp: 18.06.2020 kl 15:00
pikenemise intervall: 5 min
linn / vald: Kastre vald Võnnu alevik
aadress: Karja tee 11
katastritunnus: 91501:003:0125
reg. osa nr: 4768804

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 22.05.2020
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Aimar Romet (isikukood 38208032766)  pankrotihaldur Karin Antsov avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Aimar Romet (isikukood 38208032766) nimel olev hoonestusõigus asukohaga Lauda, Võnnu alevik, Kastre vald, Tartu maakond, katastritunnus 91501:003:0125, registriosa number 4768804, pindala 26453 m2, 100 % tootmismaa. Hoonestusõigus on seatud tähtajaga 31.12.2022 ja koormatud kinnistuks on Rein Peebu ja Silvi Peebu omandis olev kinnistu registriosa nr 4550604.Aimar Romet on omandanud hoonestusõiguse 31.08.2015 lepingu alusel alljärgnevatel tingimustel:- Energia24 OÜ annab hoonestusõiguse koos selle oluliste osade ja päraldistega tasuta üle Aimar Rometile- Aimar Romet võtab üle kõik 27.09.2013 hoonestusõiguse seadmise lepingust ja hoonestusõiguse muutmise lepingust (24.01.2014) tulenevad hoonestaja õigused ja kohustused - Energia24 OÜ ja Aimar Romet avaldavad lepingu eseme väärtuseks 100 000,00 EUR- Hoonestusõiguse uus tähtaeg on 31.12.2022- Hoonestusõigus ulatub lepingu esemeks olevale kinnistule lepingu alusel rajatava teraviljakuivati, teravilja säilituspunkrite ja kaalu alusele ning nende teenindamiseks vajalikule maale. - Aimar Rometil on õigus rajada hoonestusõiguse alale teraviljakuivati, teravilja säilituspunkrid ja kaal. Muid ehitisi Aimar Rometil lepingu esemele rajada lubatud ei ole.- Hoonestusõiguse oluliseks osaks on üksnes 31.08.2015 lepingu alusel rajatavad ehitised. Ülejäänud lepingu eseme olulistele osadele hoonestusõigus ei ulatu ja muud seal olemasolevad või sinna ehitatavad ehitised ja rajatised ei ole hoonestusõiguse olulised osad. - Muus osas jääb hoonestusõiguse sisu kehtima muutmata kujul. Aimar Romet kinnitusel ei ole kinnistule seatud hooneid hoonestusõiguse alusel.

Alghind: 2 000 euro(t).

Omanik: Aimar Romet (isikukood 38208032766) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53326 .

Enampakkumisele registreerimine algab 22.05.2020 kell 15:00 ja lõpeb 11.06.2020 kell 15:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 11.06.2020 kell 15:00 ja lõpeb 18.06.2020 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info karin@kuklase.ee
pankrotihaldur Karin Antsov
Jüri 26, 65609 Võru
Telefon: 7824348
E-post: kuklase@kuklase.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Karin Antsov
Telefon: 7824348
E-post: kuklase@kuklase.ee
Teadaande number 1610470

Võimalikud häired oksjonikeskkonda sisenemisel 28.05.2020 23:00 - 29.05.2020 05:00

Katkestus Luminor pangalingiga autentimisel 01.06.2019 kell 9:30 - 13:00

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.