Korteriomand Kose mnt 24-3,Lehtmetsa küla, Anija vald
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Korteriomand Kose mnt 24-3,Lehtmetsa küla, Anija vald

Hetkehind: 16 039 €

OKSJONI ANDMED      ID: 54088
alghind oksjonil: 16 039 €
tagatisraha: 1 604 €
aega alguseni: 17 p, 21 tundi, 52 minutit
registreerimise algus: 30.06.2020 kl 14:00
registreerimise lõpp: 29.07.2020 kl 14:00
oksjoni algus: 30.07.2020 kl 14:00
oksjoni lõpp: 06.08.2020 kl 14:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 29.07.2020 kl 23:59
linn / vald: Anija vald Lehtmetsa küla
aadress: Kose mnt 24
katastritunnus: 14001:002:0069
reg. osa nr: 4680502

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 30.06.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Hille Kudu avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Nurmik Madis?le kuuluva korteriomandi asukohaga Harju maakond, Anija vald, Lehtmetsa küla, Kose mnt 24-3, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 4680502, katastritunnusega 14001:002:0069. Ehitusregistri andmetel asub kolmekorruselise elamu teisel korrusel kahetoaline korter pindalaga 43,0 ruutmeetrit.

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri kolmandas jaos:
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks OK Incure OÜ (registrikood 11542046), kohtutäitur Hille Kudu kasuks. 14.02.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 19.02.2020.
Kinnistu on koormatud kinnistusregistri neljandas jaos:
Hüpoteek summas 494 000,00 krooni Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Hüpoteegipidaja on kinnitanud, et 03.04.2020 seisuga on hüpoteegiga tagatud nõude jääk 8158.00 eurot.

Keelumärge ja hüpoteek kustutatakse peale edukat enampakkumist.


Alghind: 16 039 euro(t).

Omanik: Nurmik Madis (isikukood 39301060229) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54088 ning tasuda tagatisraha 1 604 eurot Hille Kudu kohtutäitur arveldusarvele nr EE441010011814826226 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.07.2020 23:59 oksjonil ID54088 osalemise eest. Kinnisvara: Kose mnt 24, Anija vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.07.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 30.06.2020 kell 14:00 ja lõpeb 29.07.2020 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 30.07.2020 kell 14:00 ja lõpeb 06.08.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Huvilistel on õigus eelnevalt kokku leppides tutvuda varaga vara asukohas. Lisainfo: 56656299, 669 6700, 612 9155, buroo.kudu@taitur.net.
Menetluse nr: 035/2020/424
Kohtutäitur Hille Kudu
Rävala pst 5, 10143 Tallinn
Telefon: 6129155
E-post: buroo.kudu@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Hille Kudu
Telefon: 6129155
E-post: buroo.kudu@taitur.net
Teadaande number 1623937

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.