HOONESTATUD KINNISTU
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

HOONESTATUD KINNISTU

Hetkehind: 11 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 54812
alghind oksjonil: 11 000 €
tagatisraha: 1 100 €
aega alguseni: 17 p, 15 tundi, 5 minutit
registreerimise algus: 31.07.2020 kl 14:00
registreerimise lõpp: 24.08.2020 kl 23:59
oksjoni algus: 25.08.2020 kl 10:00
oksjoni lõpp: 01.09.2020 kl 10:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 24.08.2020 kl 23:59
linn / vald: Viru-Nigula vald Rannu küla
aadress: Bensiinijaama
katastritunnus: 15401:002:0066
reg. osa nr: 3355708

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 31.07.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Raigo Pärs avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3355708.
Katastritunnus 15401:002:0066.
Sihtotstarve ja asukoht:
Ärimaa 100%, Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Rannu küla, Bensiinijaama.
Pindala 7347,0 m2.
Tegemist on hoonestatud kinnistuga. Ehitisregistri andmetel asuvad kinnistul Bensiinijaama hoone, mahuti 2x 10,5m3, mahuti 2x 25,5m3 ja 3 tankurit.


Alghind: 11 000 euro(t).

Omanik: OÜ Rannu Oil (registrikood: 10797815) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54812 ning tasuda tagatisraha 1 100 eurot Raigo Pärs, kohtutäitur arveldusarvele nr EE222200221016565994 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 24.08.2020 23:59 oksjonil ID54812 osalemise eest. Kinnisvara: Bensiinijaama, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24.08.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 31.07.2020 kell 14:00 ja lõpeb 24.08.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 25.08.2020 kell 10:00 ja lõpeb 01.09.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.
Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo: Raigo Pärs, telefon 511 7900, e-post raigo.pars@taitur.just.ee
Keelumärge kinnistu võõrandamise ja pantimise keelamiseks Aktsiaselts Saurix Petroleum (registrikood 10026681, Tallinna linn) kasuks. 17.01.2007 kohtumääruse alusel sisse kantud 30.01.2007.Kohtunikuabi Tiina Kullamä
Vara käsutamise keelumärge kustutatakse enampakkumise õnnestumisel.
Menetluse nr: 158/2008/4480
Kohtutäitur Raigo Pärs
Laada 20, 44310 Rakvere
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Raigo Pärs
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande number 1637168

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.