2-toaline korter Narva-Jõesu linnas, Sinimäe alevikus, Aia tn 3-18 (39,9 m2)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

2-toaline korter Narva-Jõesu linnas, Sinimäe alevikus, Aia tn 3-18 (39,9 m2)

Hetkehind: 2 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 54819
alghind oksjonil: 2 000 €
tagatisraha: 200 €
aega alguseni: 19 p, 16 tundi, 1 minutit

Registreerimine enampakkumisele algab 10.08.2020 kl 10:00!

registreerimise algus: 10.08.2020 kl 10:00
registreerimise lõpp: 26.08.2020 kl 16:00
oksjoni algus: 27.08.2020 kl 10:00
oksjoni lõpp: 03.09.2020 kl 10:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 26.08.2020 kl 16:00
linn / vald: Narva-Jõesuu linn Sinimäe alevik
aadress: Aia tn 3
katastritunnus: 85101:001:0356
reg. osa nr: 4167208

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 31.07.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ida-Viru maakonnas, Narva-Jõesuu linnas, Sinimäe alevikus, Aia tn 3 asuv korteriomand, mille eriomandi esemeks on eluruum nr 18, üldpinnaga 39,90 ruutmeetrit, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, mis on kantud kinnistusregistrisse registriosa nr 4167208 all järgmises koosseisus:

399/8430 mõttelist osa kinnistust
ja reaalosa eluruum nr. 18, mille üldpind on 39,90 m2 ja mille tähistus plaanil on 18. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 4165508, 4165608, 4165708, 4165808, 4165908, 4166008, 4166108, 4166208, 4166308, 4166408, 4166508, 4166608, 4166708, 4166808, 4166908, 4167008, 4167108, 4167308, 4167408, 4167508, 4167608, 4167708, 4167808 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 27.02.2007 kinnistamisavaldusega.
II jakku on omanikuna kantud Zoja Look (Eesti Vabariik isikukood 45503302241)
Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal Keelumärge käsutamise keelamiseks kohtutäitur Andrei Krek, Narva-Jõesuu linn, Sinimäe alevik, Aia tn 3 korteriühistu (registrikood 80228964) kasuks. 28.06.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 5.07.2018. KUULUB KUSTUTAMISELE
Keelumärge kustutatakse peale edukat enampakkumist.
Pildid kinnisasjast ja muu info kodulehel: http://www.andreikrek.com/


Alghind: 2 000 euro(t).

Omanik: Zoja Look (isikukood 45503302241) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54819 ning tasuda tagatisraha 200 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 26.08.2020 16:00 oksjonil ID54819 osalemise eest. Kinnisvara: Aia tn 3, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 26.08.2020 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.08.2020 kell 10:00 ja lõpeb 26.08.2020 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 27.08.2020 kell 10:00 ja lõpeb 03.09.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2018/1086
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1637311

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.