Hoonestatud kinnistu Nõo vallas
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Hoonestatud kinnistu Nõo vallas

Hetkehind: 20 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 55873
alghind oksjonil: 20 000 €
tagatisraha: 2 000 €
aega alguseni: 9 p, 2 tundi, 34 minutit
registreerimise algus: 16.09.2020 kl 12:00
registreerimise lõpp: 09.10.2020 kl 11:00
oksjoni algus: 09.10.2020 kl 12:00
oksjoni lõpp: 16.10.2020 kl 12:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 09.10.2020 kl 11:00
linn / vald: Nõo vald Illi küla
aadress: Koidu vkt 11
katastritunnus: 52801:012:0430
reg. osa nr: 934904

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 16.09.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 934904 kantud kinnisasi, asukohaga Tartu maakond, Nõo vald, Illi küla, Koidu vkt 11 (katastritunnus 52801:012:0430).

Maatükil asub kahekorruseline AIAMAJA (Ehitisregistri kood 120191133), suletud netopind 164,1 m2.

Suvilas esimesel korrusel on läbikäidav köök, tuba, kuivkäimla, saun, garaaž ja esik/kaminaruum. Teisel korrusel on 1 magamistuba. Pool korrust on välja ehitamata.

Seinad, põrandad ja laed on kaetud laudisega. Elamu on ehitatud kivikonstruktsioonist. Välisfassaad on kaetud krohviga. Katusekatteks on eterniit. Aknad on vahetamata (topeltraamiga puitaknad).

Elamu küttekolleteks on köögis asuv soojamüüriga pliit ja toas on ahi. Vesi kinnistul asuvast kaevust majja veetud. Kanalisatsioon lokaalne. Kuivkäimla. Soe vesi puudub.

Suvilaga kokku on ehitatud klaaskasvuhoone. Ehitisregistris puuduvad andmed hoone energiamärgise kohta. Kaugus Elvast 10km.

Kinnisasja registriosa III jaos:

kande 1 all on sisse kantud Isiklik kasutusõigus elamule ühiselt Elmar Kepp (isikukood 33411282723), Mall Kepp (isikukood 44502282719) kasuks. Kasutusõigus on tasuta ja tähtajatu.

Kande 4 all on sisse kantud keelumärge käsutamise keelamiseks OK Incure OÜ (registrikood 11542046) kasuks.

Pärast kinnisasja enampakkumisel müümist kinnisasja koormav keelumärge kustutatakse.

Kinnisasja jääb koormama isiklik kasutusõigus elamule ühiselt Elmar Kepp (isikukood 33411282723), Mall Kepp (isikukood 44502282719) kasuks. Kasutusõigus on tasuta ja tähtajatu. Kasutusõiguse kustutamiseks piisab õigustatud isiku surma tõendamisest.


Alghind: 20 000 euro(t).

Omanik: Kairi Aktas (isikukood 47701232724) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=55873 ning tasuda tagatisraha 2 000 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 9.10.2020 11:00 oksjonil ID55873 osalemise eest. Kinnisvara: Koidu vkt 11, Nõo vald, Tartu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 09.10.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 16.09.2020 kell 12:00 ja lõpeb 09.10.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 09.10.2020 kell 12:00 ja lõpeb 16.10.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: assistent: Alice Susi: tel 56672725, 7828122; e-post: alice.susi@tartutaitur.ee.
Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee.
Menetluse nr: 084/2019/889
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Ülikooli tn 2, 51003 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Alice Susi
Telefon: 7828110
E-post: alice.susi@tartutaitur.ee
Teadaande number 1655216

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.