Harju maakond, Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Liiva tn 3 - 52 (2-toaline)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Harju maakond, Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Liiva tn 3 - 52 (2-toaline)

Hetkehind: 15 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 55875
alghind oksjonil: 15 000 €
tagatisraha: 300 €
aega alguseni: 14 p, 2 tundi, 38 minutit
registreerimise algus: 16.09.2020 kl 14:46
registreerimise lõpp: 14.10.2020 kl 12:00
oksjoni algus: 14.10.2020 kl 12:00
oksjoni lõpp: 22.10.2020 kl 13:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 14.10.2020 kl 12:00
linn / vald: Lääne-Harju vald Klooga alevik
aadress: Liiva tn 3
katastritunnus: 29501:009:0156
reg. osa nr: 8047002

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 16.09.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Pärandvara hooldaja  Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee elektroonilisel enampakkumisel VLADIMIR SLEPTSOV'le kuuluva (kinnisvara on kinnistusraamatus Olga Sleptsova (44912290269) nimel, kelle suhtes on ainupärija võlgnik VLADIMIR SLEPTSOV) Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 8047002 kantud elamumaa 100% asukohaga Harju maakond, Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Liiva tn 3 - 52, mille koosseisu 475/34692 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 52, mille üldpind on 47,50 m2 ja mille tähistus plaanil on 52. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 8041902 - 8049302 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 10.12.2002 asjaõiguslepinguga. Katastritunnus 29501:009:0156. Ehitise mõõtmed, ruumide arv ja otstarve: 2-toaline, eluruumi pind 47.5 m2, sissepääsu korrus 3.

Kinnisasjale on seatud:
1) Keelumärge käsutamise keelamiseks Osaühing Aktiva Finants (registrikood 10746479), kohtutäitur Kaire Põlts kasuks. 25.04.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 8.05.2019.
NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub käsutamise keelumärge kustutamisele.

Isikud, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada.
Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enampakkumise lõpetamine või peatamine enne tulemi jaotamise päeva.


Alghind: 15 000 euro(t).

Omanik: Olga Sleptsova (isikukood 44912290269); SLEPTSOV VLADIMIR (isikukood 38203220262) ; surnud 23.01.2009

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=55875 ning tasuda tagatisraha 300 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 14.10.2020 12:00 oksjonil ID55875 osalemise eest. Kinnisvara: Liiva tn 3, Lääne-Harju vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 14.10.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 16.09.2020 kell 14:46 ja lõpeb 14.10.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 14.10.2020 kell 12:00 ja lõpeb 22.10.2020 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 07.10.2020. a kell 14:00 ja 13.10.2020. a kell 14:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.noor@taituriabi.just.ee.
Menetluse nr: 025/2017/1782
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Artamonov
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1655257

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.