ÜHISELT KOLM KINNISASJA KARITSA KÜLAS
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

ÜHISELT KOLM KINNISASJA KARITSA KÜLAS

Hetkehind: 4 500 €

OKSJONI ANDMED      ID: 55881
alghind oksjonil: 4 500 €
tagatisraha: 450 €
aega alguseni: 20 p, 8 tundi, 41 minutit
registreerimise algus: 16.09.2020 kl 18:00
registreerimise lõpp: 19.10.2020 kl 23:59
oksjoni algus: 20.10.2020 kl 18:00
oksjoni lõpp: 28.10.2020 kl 13:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 19.10.2020 kl 23:59
linn / vald: Rakvere vald Karitsa küla
aadress: Künka
katastritunnus: 66204:003:0040
reg. osa nr: 4602331

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 16.09.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Kristel Maalman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
ühiselt kolm kinnisasja.

Kinnistu nr 1 - asukoht Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Karitsa küla, Künka krt nr 1 (registriosa nr 4602331, katastritunnus 66204:003:0040, : 1. korrus, 2 tuba, eluruumi üldpind 37,1 m2).

Kinnistu nr 2 - asukoht Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Karitsa küla, Künka M5 (registriosa nr 4603531; katastritunnus 66204:003:0040, 1. korrus, mitteeluruumi pind 15 m2).

Kinnistu nr 1 - asukoht Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Karitsa küla, Künka M13 (registriosa nr 4604331; katastritunnus 66204:003:0040, 1. korrus, mitteeluruumi pind 49,8 m2).

Kinnistusraamatu III jakku sissekantud keelumärked kuuluvad kustutamisele peale edukat enampakkumist.


Alghind: 4 500 euro(t). Ostuhinnale lisandub kohustus tasuda riigilõiv omanikukande tegemise eest kinnistusraamatusse.Enampakkumise võitja EI PEA otsuhinnale lisaks tasuma KÜ võlgnevust (alus KrtS §-d 43,44).

Omanik: EVGENIA VISHNENKO (isikukood 47204265213) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=55881 ning tasuda tagatisraha 450 eurot Kristel Maalman, kohtutäitur arveldusarvele nr EE641010010125026017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 19.10.2020 23:59 oksjonil ID55881 osalemise eest. Kinnisvara: Künka, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 19.10.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 16.09.2020 kell 18:00 ja lõpeb 19.10.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 20.10.2020 kell 18:00 ja lõpeb 28.10.2020 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 25 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Omanikule on kohtutäituri poolt pandud kohustus lubada soovijatel tutvuda kinnisasjaga 12.10.2020 kl 17:00-18:00.
Info tel 337 4854 või e-mail: kristelmaalman.buroo@taitur.just.ee.
Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule.
Menetluse nr: 095/2018/1751
Kohtutäitur Kristel Maalman
Jaama 14, 41533 Jõhvi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Viktor Susi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande number 1655504

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.