3-toaline korter asukohaga Liiva 3-66 Klooga
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

3-toaline korter asukohaga Liiva 3-66 Klooga

Hetkehind: 36 300 €

OKSJONI ANDMED      ID: 55884
alghind oksjonil: 36 300 €
tagatisraha: 3 630 €
aega alguseni: 13 p, 5 tundi, 57 minutit
registreerimise algus: 16.09.2020 kl 19:00
registreerimise lõpp: 13.10.2020 kl 12:00
oksjoni algus: 13.10.2020 kl 14:00
oksjoni lõpp: 20.10.2020 kl 14:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 13.10.2020 kl 12:00
linn / vald: Lääne-Harju vald Klooga alevik
aadress: Liiva tn 3
katastritunnus: 29501:009:0156
reg. osa nr: 8048402

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 16.09.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Katrin Välba-le kuuluv 3-toaline korter, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 8048402 (katastritunnus 29501:009:0156) Elamumaa 100%, Harju maakond, Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Liiva tn 3. Kinnisasja pindala 5452 m2. 635/34692 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 66, mille üldpind on 63,50 m2 ja mille tähistus plaanil on 66. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 8041902, 8042002, 8042102, [...], 8049102, 8049202, 8049302 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 10.12.2002 asjaõiguslepinguga.

Korter on 3-toaline ja see asub 2. korrusel. Läbi maja planeering, 2 rõdu. Korter vajab kapitaalremonti. Üldpind on 63,50 m2. Korteris kedagi ei ela.

Võlgnikule kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jao kanne nr 1 - Keelumärge käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), Bondora AS (registrikood 11483929) kasuks. 1.02.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 7.02.2019;
IV. jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 550 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 5.06.2007 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 12.06.2007.

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõuude rahuldamiseks. Kinnisasja koormav keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Kinnisasja koormav hüpoteek kustutatakse pärast edukat enampakkumist korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 ja täitemenetluse seadustiku § 158 lg 3 alusel.

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõike 1 kohaselt on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.


Alghind: 36 300 euro(t).

Omanik: Katrin Välba (isikukood 47704160292) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=55884 ning tasuda tagatisraha 3 630 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 13.10.2020 12:00 oksjonil ID55884 osalemise eest. Kinnisvara: Liiva tn 3, Lääne-Harju vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 13.10.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 16.09.2020 kell 19:00 ja lõpeb 13.10.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 13.10.2020 kell 14:00 ja lõpeb 20.10.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine ja lisainfo kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee või tel 5184093.
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 08.10.2020 kell 14:00.
Menetluse nr: 022/2019/497
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1655568

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.