1/2 kaasomandis olev mõtteline osa, Pargi tn 19-13 Märja alev
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1/2 kaasomandis olev mõtteline osa, Pargi tn 19-13 Märja alev

Hetkehind: 18 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 55982
alghind oksjonil: 18 000 €
tagatisraha: 1 800 €
aega alguseni: 2 p, 6 tundi, 44 minutit
registreerimise algus: 19.10.2020 kl 11:00
registreerimise lõpp: 30.10.2020 kl 12:00
oksjoni algus: 31.10.2020 kl 11:00
oksjoni lõpp: 06.11.2020 kl 11:00
pikenemise intervall: 3 min
laekumise tähtpäev: 30.10.2020 kl 16:00
linn / vald: Märjamaa vald Märjamaa alev
aadress: Pargi tn 19
katastritunnus: 50501:010:0003
reg. osa nr: 2486337

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 22.09.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Heimo Vilpuu avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Janek Tamsalu (isikukood 37706100302) 1/2 kaasomandist elamumaa 85%, Ühiskondlike ehitiste maa 15%, Rapla maakond, Märjamaa vald, Märjamaa alev, Pargi tn 19-13 (registriosa nr 2486337; katastritunnus 50501:010:0003), kolmetoaline korter asub kolmandal korrusel (üldpind 68,80 m2).

Kinnistusraamatu III jaos kande 4 all sisse kantud keelumärge Janek Tamsalu (isikukood 37706100302) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Osaühing Aktiva Finants (registrikood 10746479), kohtutäitur Heimo Vilpuu (isikukood 37612145231) kasuks.

Kinnistusraamatu III jaos kande 5 all sisse kantud kelumärge Ilona Roosiorg (isikukood 48008210297) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Berger Financial Group OÜ (registrikood 12041300) kasuks. 26.02.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 9.03.2020.


Kinnistusraamatu IV jaos kande 2 all sisse kantud hüpoteek summas 390 000,00 krooni aktsiaselts SEB Eesti Ühispank (registrikood 10004252, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 1714137.

Enampakkumise tulemi arvelt nõue rahuldatakse ja keelumärge Janek Tamsalu kaasomandi osal kustutatakse. Hüpoteek jääb korteriomandil püsima.


Alghind: 18 000 euro(t).

Omanik: Janek Tamsalu (isikukood 37706100302) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=55982 ning tasuda tagatisraha 1 800 eurot Heimo Vilpuu, kohtutäitur arveldusarvele nr EE652200221017187863 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 30.10.2020 16:00 oksjonil ID55982 osalemise eest. Kinnisvara: Pargi tn 19, Märjamaa vald, Rapla maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 30.10.2020 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 19.10.2020 kell 11:00 ja lõpeb 30.10.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 31.10.2020 kell 11:00 ja lõpeb 06.11.2020 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 3 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendava info saamiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga tel 3 848 724 või e-post heimo.vilpuu@taitur.just.ee
Menetluse nr: 039/2017/867
Kohtutäitur Heimo Vilpuu
Tallinna 18, 72711 Paide
Telefon: 3848724
E-post: Heimo.Vilpuu@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäituri büroo töötaja Mari-Liis Vaas
Telefon: +3723848724
E-post: mari-liis.vaas@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1657774

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse