Katleri tn 9-107, Tallinn
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Katleri tn 9-107, Tallinn

Hetkehind: 90 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 80428
alghind oksjonil: 90 000 €
tagatisraha: 2 500 €
aega alguseni: 11 p, 10 tundi, 13 minutit
registreerimise algus: 09.02.2024 kl 17:30
registreerimise lõpp: 08.03.2024 kl 10:00
oksjoni algus: 08.03.2024 kl 10:00
oksjoni lõpp: 16.03.2024 kl 10:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 08.03.2024 kl 10:00
linn / vald: Tallinn
aadress: Tallinn, Katleri tn 9
katastritunnus: 78403:306:0090
reg. osa nr: 14575701

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 09.02.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kohtutäitur Kaire Põlts müüb ANDRUS KALJAPULK'le kuuluva alljärgneva vara elektroonilisel enampakkumisel:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 14575701 kantud korteriomand asukohaga Katleri tn 9-107, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, mille koosseisu kuulub 496/61075 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 107, mille üldpind on 49,60 m2 ja mille tähistus plaanil on 107. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 14565101, 14565201, 14565301, 14565401, 14565501, 14565601, 14565701, 14565801, 14565901, 14566001, 14566101, 14566201, 14566301, 14566401, 14566501, 14566601, 14566701, 14566801, 14566901, 14567001, 14567101, 14567201, 14567301, 14567401, 14567501, 14567601, 14567701, 14567801, 14567901, 14568001, 14568101, 14568201, 14568301, 14568401, 14568501, 14568601, 14568701, 14568801, 14568901, 14569001, 14569101, 14569201, 14569301, 14569401, 14569501, 14569601, 14569701, 14569801, 14569901, 14570001, 14570101, 14570201, 14570301, 14570401, 14570501, 14570601, 14570701, 14570801, 14570901, 14571001, 14571101, 14571201, 14571301, 14571401, 14571501, 14571601, 14571701, 14571801, 14571901, 14572001, 14572101, 14572201, 14572301, 14572401, 14572501, 14572601, 14572701, 14572801, 14572901, 14573001, 14573101, 14573201, 14573301, 14573401, 14573501, 14573601, 14573701, 14573801, 14573901, 14574001, 14574101, 14574201, 14574301, 14574401, 14574501, 14574601, 14574701, 14574801, 14574901, 14575001, 14575101, 14575201, 14575301, 14575401, 14575501, 14575601, 14575801 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 26.04.2003 asjaõiguslepinguga. Katastritunnus 78403:306:0090.

Kinnisasjale on seatud:
1) Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kasuks. Sisse kantud 27.10.2023.
2) Hüpoteek summas kolmsada kakskümmend viis tuhat krooni Aktsiaselts Hansapank (reg.kood 10060701), Tallinn kasuks, igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele. 16.07.2004 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 18.08.2004.
3) Hüpoteek summas 668 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 11.12.2007 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 18.12.2007.

NB! Kinnisasja võõrandamisel kuuluvad käsutamise keelumärge ja hüpoteegid kustutamisele.

3-toaline remonti vajav korteriomand.


Alghind: 90 000 euro(t). Lisandub riigilõiv omanikukande vahetuse eest

Omanik: Andrus Kaljapulk (isikukood 38205040350) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=80428 ning tasuda tagatisraha 2 500 eurot Kaire Põlts arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 8.03.2024 10:00 oksjonil ID80428 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Katleri tn 9, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 08.03.2024 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 09.02.2024 kell 17:30 ja lõpeb 08.03.2024 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 08.03.2024 kell 10:00 ja lõpeb 16.03.2024 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 26.02.2024. a kell 10:00 ja 28.02.2024. a kell 10:00 kinnisasja asukohas.

Tutvumise soovist teatada ette 3 tööpäeva enne varaga tutvumist kohtutäituri büroole tel 683 6393, 5533699, e-post: menetlus@polts.ee.
Menetluse nr: 025/2023/4210
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: menetlus@polts.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Jurist ANNI LOMP
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande number 2219763

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse