AS Metus-EST (pankrotis) Ranna tee 8 ja 6a, Tabasalu, asuvad hoonestatud kinnistud koos seadmetega tervikvarana
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

AS Metus-EST (pankrotis) Ranna tee 8 ja 6a, Tabasalu, asuvad hoonestatud kinnistud koos seadmetega tervikvarana

Hetkehind: 3 125 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 80440
alghind oksjonil: 3 125 000 €
tagatisraha: 50 000 €
aega alguseni: 8 p, 12 tundi, 21 minutit
registreerimise algus: 12.02.2024 kl 12:00
registreerimise lõpp: 05.03.2024 kl 12:00
oksjoni algus: 05.03.2024 kl 12:00
oksjoni lõpp: 13.03.2024 kl 12:00
pikenemise intervall: 30 min
laekumise tähtpäev: 05.03.2024 kl 11:00
linn / vald: Harku vald Tabasalu alevik
aadress: Ranna tee 8
katastritunnus: 19801:002:1160
reg. osa nr: 175702

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.02.2024
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
Metus-EST AS (pankrotis) (registrikood: 10195826)  pankrotihaldur Kristo Teder avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
AS Metus-EST (pankrotis) Ranna tee 8 ja 6a, Tabasalu, asuvad hoonestatud kinnistud koos seadmetega tervikvarana.\n\n1. Kinnistu registriosa number 175702, kinnistu nimi SAEKAATER, katastritunnus 19801:002:1160, sihtotstarve ja asukoht: tootmismaa 100%, Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Ranna tee 8, pindala 3634,0, kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: 175802. Vee- ja kanalisatsioonitorustiku servituut vastavalt 16.05.2019. a sõlmitud lepingu punktidele 8.1 kuni 8.5 ning vastavalt 16.05.2019. a sõlmitud lepingu lisaks nr 3 olevale plaanile. m2. Omanik: Aktsiaselts METUS-EST (registrikood 10195826, Tallinna linn, pankrotis). Hüpoteegid: 1. Hüpoteek summas 4 300 000,00 krooni kõrvalnõuetega 1 500 000,00 krooni ja intressimääraga 18 protsenti Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks; 2. Hüpoteek summas 2 000 000,00 krooni Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks; 3. Hüpoteek summas 13 700 000,00 krooni Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks; 4. Hüpoteek summas 12 000 000,00 krooni Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks; 5. Hüpoteek summas 1 066 000,00 eurot Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 854602.\n\n2. Kinnistu registriosa number 854602, kinnistu nimi Ranna tee 6A, katastritunnus 19801:002:3460, sihtotstarve ja asukoht: Tootmismaa 100%, Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Ranna tee 6a, pindala 10232,0 m2, Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: 175802. Vee- ja kanalisatsioonitorustiku servituut vastavalt 16.05.2019. a sõlmitud lepingu punktidele 7.1 kuni 7.5 ning vastavalt 16.05.2019. a sõlmitud lepingu lisaks nr 2 olevale plaanile. Omanik Aktsiaselts METUS-EST (registrikood 10195826, pankrotis). Isiklik kasutusõigus Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus vastavalt 11.10.2010.a sõlmitud lepingu punktidele 2. - 4. ja lepingu lisaks nr 2 ja nr 3 olevatele plaanidele. 11.10.2010 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 19.01.2011. Hüpoteek summas 1 066 000,00 eurot Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 175702.\n\n3. Masinad ja seadmed vastavalt nimekirjale koos nimekirjas mitteolevate laojääkide ja väikevahenditega. Nimekirjaga on võimalik tutvuda pöördudes e-kirja teel pankrotihalduri poole.\n\nKinnistud on hoonestatud, täpsemad andmed www.ehr.ee. Kinnistuid koormavad hüpoteegid kustutatakse.\n\nRanna tee 8 tootmishoone ja osaliselt esimene korrus kontorihoonest on antud üürile alates 1. Novebmber 2023, üürileping kehtib kuni 31.12.2023 ja lepingut on õigus pooltel ülesse öelda kahe kuulise etteteatamise tähtajaga.Täiendava info osas palun pöörduda pankrotihalduri poole.\n\nRanna tee 6A plats (ca 1000m2) on antud üürile naaberkinnistul tegutsevale Soosing OÜ-le. Pooltel on õigus leping ülesse öelda kahe kuulise etteteatamise tähtajaga. Täiendava info osas palun pöörduda pankrotihalduri poole.

Alghind: 3 125 000 euro(t). Hind ei sisalda ega lisandu käibemaksu

Omanik: Metus-EST AS (pankrotis) (registrikood: 10195826) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=80440 ning tasuda tagatisraha 50 000 eurot Metus-EST AS (pankrotis) arveldusarvele nr EE872200221007123620 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.03.2024 11:00 oksjonil ID80440 osalemise eest. Kinnisvara: Ranna tee 8, Harku vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.03.2024 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.02.2024 kell 12:00 ja lõpeb 05.03.2024 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.03.2024 kell 12:00 ja lõpeb 13.03.2024 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 20 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine ja täiendava informatsiooni edastamine toimub kokkuleppel halduriga. Varaga tutvumise, pakkumise esitamise või muude toimingutega seotud kulusid ei hüvitata. Haldur ei vastuta võõrandatud asja võimalike puuduste eest. Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras, nagu see on, ning haldur ei anna omandajale vara osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta võimalike puuduste eest. Vara koormavad hüpoteegid kustutatakse. Osaliselt on vara alates 1. Novebmber 2023 antud üürile, täiendava info osas palun pöörduda pankrotihalduri poole.
Menetluse nr: 2-23-7866
pankrotihaldur Kristo Teder
Tatari 25, 10116 Tallinn
Telefon: 6640620
E-post: kristo@mmab.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur KRISTO TEDER
Telefon: 6640600
E-post: kristo.teder@mmab.ee
Teadaande number 2219905

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse