1/2 kaasomandi osa Longi tee 3-11, Polli küla, Mulgi vald, Viljandi maakond
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1/2 kaasomandi osa Longi tee 3-11, Polli küla, Mulgi vald, Viljandi maakond

Hetkehind: 3 800 €

OKSJONI ANDMED      ID: 80445
alghind oksjonil: 3 800 €
tagatisraha: 380 €
aega alguseni: 14 p, 10 tundi, 11 minutit
registreerimise algus: 12.02.2024 kl 11:00
registreerimise lõpp: 11.03.2024 kl 10:00
oksjoni algus: 11.03.2024 kl 11:00
oksjoni lõpp: 18.03.2024 kl 11:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 11.03.2024 kl 10:00
linn / vald: Mulgi vald Polli küla
aadress: Longi tee 3
katastritunnus: 60001:001:1120
reg. osa nr: 2486439

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.02.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
1/2 suurune kaasomandi osa Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 2486439 kantud kinnisasi, asukohaga Longi tee 3-11, Polli küla, Mulgi vald, Viljandi maakond (katastritunnus 60001:001:1120). Kohtutäitur müüb Siim Kiin (isikukood 3930916xxxx) kuuluva 1/2 kaasomandi osa kinnisasjast registriosa numbriga 2486439. 3-toaline korter asub kortermaja 3.korrusel. Korter koosneb esikust, köögist, 3-st eraldi toast, tualettruumist ja vannitoast, kokku pindala 50.7 m2. Veevarustus ja kanalisatsioon tsentraalsed. Majas toimiv korteriühistu.

Korteriomandi võõrandamisel täite- ja pankrotimenetluses ei vastuta selle omandaja võõrandaja (endise omaniku) korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest ((korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lg 2). Teisisõnu täitemenetluse raames enampakkumisel korteri ostmisel ostja ei vastuta korteriühistu ees eelmise omaniku võlgnevuste eest.

Kinnistusraamatu kanded:
Kinnisasja registriosa II jaos:
kande 4.1 all on sisse kantud omanikuna Agnes Kohjus (isikukood 4621218xxxx) 1/2 kaasomandist
kande 4.2 all on sisse kantud omanikuna Siim Kiin (isikukood 3930916xxxx) 1/2 kaasomandist

Kinnisasja registriosa III jaos:
kande 1 all on sisse kantud keelumärge Siim Kiin (isikukood 3930916xxxx) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks OK Incure OÜ (registrikood 11542046) kasuks.

Pärast kinnistu enampakkumisel müümist Siim Kiin (isikukood 3930916xxxx) kuuluvale mõttelisele osale seatud keelumärge kustutatakse.


Alghind: 3 800 euro(t).

Omanik: Siim Kiin (isikukood 39309166028) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=80445 ning tasuda tagatisraha 380 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 11.03.2024 10:00 oksjonil ID80445 osalemise eest. Kinnisvara: Longi tee 3, Mulgi vald, Viljandi maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 11.03.2024 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.02.2024 kell 11:00 ja lõpeb 11.03.2024 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 11.03.2024 kell 11:00 ja lõpeb 18.03.2024 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: haldur: Tatjana Baranova: tel 7828122; e-post: tatjana.baranova@tartutaitur.ee. Kinnisasjaga
tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.
Menetluse nr: 084/2023/2309
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Ülikooli tn 2, 51003 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
täitemenetluse haldur TATJANA BARANOVA
Telefon: 7828122
E-post: tatjana.baranova@tartutaitur.ee
Teadaande number 2219999

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse