Elamumaa 100%, Pärnu maakond, Tori vald, Lepplaane küla, Kati
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Elamumaa 100%, Pärnu maakond, Tori vald, Lepplaane küla, Kati

Hetkehind: 24 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 81578
alghind oksjonil: 24 000 €
tagatisraha: 2 400 €
aega alguseni: 19 p, 11 tundi, 57 minutit
registreerimise algus: 03.04.2024 kl 14:00
registreerimise lõpp: 09.05.2024 kl 14:00
oksjoni algus: 10.05.2024 kl 14:00
oksjoni lõpp: 17.05.2024 kl 14:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 09.05.2024 kl 17:00
linn / vald: Tori vald Lepplaane küla
aadress: Kati
katastritunnus: 14901:003:0113
reg. osa nr: 3088106

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 03.04.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Õnne Pajur avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kerstin Plastunov (isikukood 49406064213) kinnisasja asukohaga Pärnu maakond, Tori vald, Lepplaane küla, Kati, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3088106, katastritunnusega 14901:003:0113. Kinnisasja kogusuurus on 4383m2.

Katastriüksusel 15903:004:0074 asuvad ehitised:
Elamu, mille ehitisealune pind on 123,00m2.

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri kolmandas jaos:

Reaalservituut kinnistu nr 3569606 igakordse omaniku kasuks. Tasuta tähtajatu veetrassi servituut. 22.02.2007 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 26.03.2007.Kohtunikuabi Silvia Sauväli

Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Bondora AS (registrikood 11483929), kohtutäitur Õnne Pajur kasuks. 25.05.2021 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 2.06.2021. Kohtunikuabi Jaan Unt

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri neljandas jaos:

Hüpoteek summas 7 000,00 eurot Revensen OÜ (registrikood 16625699) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

* 06.03.2024 seisuga on Revensen OÜ kasuks seatud hüpoteegiga tagatud nõue 0 eurot.

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõude rahuldamiseks. Kinnisasja koormav keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist. Hüpoteek Revensen OÜ kasuks jääb kinnisasja koormama.


Alghind: 24 000 euro(t).

Omanik: KERSTIN PLASTUNOV (isikukood 49406064213) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=81578 ning tasuda tagatisraha 2 400 eurot Õnne Pajur arveldusarvele nr EE191010010126369016 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 9.05.2024 17:00 oksjonil ID81578 osalemise eest. Kinnisvara: Kati, Tori vald, Pärnu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 09.05.2024 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 03.04.2024 kell 14:00 ja lõpeb 09.05.2024 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.05.2024 kell 14:00 ja lõpeb 17.05.2024 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Müüdava varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile: onne.pajur@taitur.just.ee või telefonil 48 94 435.
Menetluse nr: 179/2021/654
Kohtutäitur Õnne Pajur
Tallinna mnt 30, 79512 Rapla
Telefon: 4894435
E-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja KERTI HEINASTE
Telefon: 4894435
E-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee
Teadaande number 2240075

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse