2-toaline korter: Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Estonia pst 42-46 (48,6 m2) 1 korrus
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

2-toaline korter: Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Estonia pst 42-46 (48,6 m2) 1 korrus

Hetkehind: 19 500 €

OKSJONI ANDMED      ID: 81584
alghind oksjonil: 19 500 €
tagatisraha: 200 €
aega alguseni: 9 p, 8 tundi, 0 minutit
registreerimise algus: 03.04.2024 kl 16:00
registreerimise lõpp: 29.04.2024 kl 16:00
oksjoni algus: 30.04.2024 kl 10:00
oksjoni lõpp: 08.05.2024 kl 10:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 29.04.2024 kl 16:00
linn / vald: Kohtla-Järve linn
aadress: Ahtme linnaosa, Estonia pst 42
katastritunnus: 32205:002:0002
reg. osa nr: 142307

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 03.04.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kinnistu registriosa nr 142307 koosseis:

Elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Estonia pst 42

486/29136 mõttelist osa kinnistust
ja reaalosa eluruum nr. 46, mille üldpind on 48,60 m2..

III jaos 1.järjekohal elmärge tsiviilasjas nr 2-23-11800, so ühisvara jagamise nõude tagamiseks Revensen OÜ (registrikood 16625699) kasuks. KUULUB KUSTUTAMISELE.

III jaos 2.järjekohal Märge 22.08.2023 kohtumääruse (kohtuasja number 2-23-11800), mille on teinud Viru Maakohus; 29.08.2023 kohtumääruse (kohtuasja number 2-23-11800), mille on teinud Viru Maakohus alusel: tsiviilasjas nr 2-23-11800 on Revensen OÜ esitanud Aleksandr Dmitrijevi ja Natalja Dmitrijeva vastu hagi ühisvara jagamiseks ja ühisomandisse kuuluva kinnisasja registriosa nr 142307 müümiseks avalikul enampakkumisel. KUULUB KUSTUTAMISELE.

IV jaos 1 järjekohal hüpoteek summas 283 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 15.03.2007 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 29.03.2007. JÄÄB KEHTIMA.


Alghind: 19 500 euro(t). Hüpoteegiga!

Omanik: ALEKSANDR DMITRIJEV (sünniaeg 28.07.1976); NATALJA DMITRIJEVA (sünniaeg 13.03.1980) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=81584 ning tasuda tagatisraha 200 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.04.2024 16:00 oksjonil ID81584 osalemise eest. Kinnisvara: Ahtme linnaosa, Estonia pst 42, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakon“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.04.2024 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 03.04.2024 kell 16:00 ja lõpeb 29.04.2024 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 30.04.2024 kell 10:00 ja lõpeb 08.05.2024 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: A.Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2023/4325, 066/2023/4327
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja ALEKSANDRA GUDAMOVA
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 2240140

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse