Sõiduauto Volvo V40, 2001vl
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Sõiduauto Volvo V40, 2001vl

Hetkehind: 255 €

OKSJONI ANDMED      ID: 80367
alghind oksjonil: 150 €
tagatisraha: 15 €
aega lõpuni: 5 p, 16 tundi, 12 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 07.02.2024 kl 15:00
registreerimise lõpp: 17.02.2024 kl 15:00
oksjoni algus: 17.02.2024 kl 15:00
oksjoni lõpp: 02.03.2024 kl 15:00
pikenemise intervall: 3 min
laekumise tähtpäev: 17.02.2024 kl 15:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 07.02.2024
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
vvector group OÜ (pankrotis) (registrikood: 14378328) pankrotihaldur Andrus Õnnik avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Sõiduauto Volvo V40, registreerimismärk 317BNX, esmaregistreerimine: 2001, kere tüüp: universaal, värvus: sinine, diisel, mootori töömaht 1870m3, mootori võimsus 75kW, VIN-kood (tehasetähis): YV1VW78822F811758, esivedu, manuaal, läbisõit ~420 000km.

Omanik: vvector group OÜ (registrikood 14378328, pankrotis)
Alghind: 150,00 eurot (ei sisalda, ega lisandu käibemaksu)
Sõidukile on seatud käsutamise keelumärge ajutise pankrotihalduri kasuks. Võõrandamisel keelumärge kustutatakse.
Liikluskindlustus ja tehnoülevaatus puudub.
Täpsem seisukord teadmata.
Sõiduk asub Tallinnas.

Enampakkumistele registreerimine algab teate avaldamisest oksjonikeskkonnas ja lõpeb
17.02.2024.a kell 15.00.
Enampakkumised algavad (pakkumiste tegemise algusaeg) 17.02.2024.a kell 15.00.
Enampakkumistel tehtavate pakkumiste samm on 15,00 eurot.
Enampakkumised lõpevad 02.03.2024.a kell 15.00.
Pikeneva lõpu intervall on 5 minutit.
Pakkumisi saab teha ainult https://www.oksjonikeskus.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.
Enampakkumistel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 10% alghinnast vvector group OÜ (pankrotis) arveldusarvele EE837700771002857357 LHV Pank AS-is. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 17.02.2024.a kell 15.00. Enampakkumisel võimaldatakse osaleda alles peale tagatisraha laekumist. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele makstud tagatisraha tagastatakse.
Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Omandi ülekandmise ja keelumärgete kustutamisega kaasnevad kulud ja riigilõivud tasub ostja. Pankrotihaldur esitab avalduse ostja registrisse omanikuna sissekandmiseks ning keelumärgete kustutamiseks pärast kogu ostuhinna tasumist. Omandi ülekandmise ja keelumärke kustutamisega kaasnevad kulud ja riigilõivud peab enampakkumise võitja tasuma enne avalduse Maanteeametile esitamist.
Kui enampakkumise võitja ei tasu ostuhinda tähtaegselt, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.
Kõik isikud, kellel on õigusi müüdavale varale peavad pankrotihaldurile tegema teatavaks oma õigused ning esitama tõendid oma õiguste kohta enne enampakkumise algust.Alghind: 150 euro(t). ei sisalda ega lisandu käibemaksu

Omanik: vvector group OÜ (pankrotis) (registrikood: 14378328)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=80367 ning tasuda tagatisraha 15 eurot vvector group OÜ (pankrotis) arveldusarvele nr EE837700771002857357 (LHV Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 17.02.2024 15:00 oksjonil ID80367 osalemise eest. Sõiduk: 317BNX“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 17.02.2024 kell 15:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 07.02.2024 kell 15:00 ja lõpeb 17.02.2024 kell 15:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 17.02.2024 kell 15:00 ja lõpeb 02.03.2024 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 3 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 15 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Sõidukiga tutvumine toimub eelnevalt kokku leppides kas e-posti teel pinker@hot.ee või telefonil 4431313
Menetluse nr: 2-23-8177
pankrotihaldur Andrus Õnnik
Lai 10, 80010 Pärnu
Telefon: 4431313
E-post: pinker@hot.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur ANDRUS ÕNNIK
Telefon: 4431313
E-post: pinker@hot.ee
Teadaande number 2218556

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse