CITROEN C5 ehitusaasta 2010 Võti ja tehniline pass olemas
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

CITROEN C5 ehitusaasta 2010 Võti ja tehniline pass olemas

Hetkehind: 1 200 €

OKSJONI ANDMED      ID: 83660
alghind oksjonil: 1 200 €
tagatisraha: 100 €
aega lõpuni: 1 p, 17 tundi, 35 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 09.07.2024 kl 15:25
registreerimise lõpp: 21.07.2024 kl 23:59
oksjoni algus: 22.07.2024 kl 11:00
oksjoni lõpp: 26.07.2024 kl 12:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 21.07.2024 kl 23:59

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 09.07.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
CITROEN C5 sedaan, reg.nr 062BMN, VIN kood: VF7RDRFJF54076340, ehitusaasta 2010, bensiin, automaat käigukast. Tehnoülevaatus ja liikluskindlustus puudub.
Tehniline pass ja võti olemas.

Sõiduki tehniline seisukord ja puudused ei ole kohtutäiturile teada. Sõiduk ei käivitu.

Enampakkumisel osaleja peab andma kinnituse, et ta on teadlik asjaolust, et kohtutäitur ei vastuta liiklusregistri andmete võimaliku ebaõigsuse, ebatäpsuste, võimalike tegelikkusele mittevastavuse eest ning kahju eest, mis võib kaasneda enampakkumise võitjale liiklusregistri andmete ebaõigsusega ja tegelikkusele mittevastavusega ning tulenevalt eeltoodust ei ole enampakkumise võitjal õigust esitada kohtutäituri vastu nõudeid nimetatud andmete ebaõigsuse või tegelikkusele mittevastavusega seoses.
Vara seisukord ei ole kohtutäiturile teada ning kohtutäitur ei anna vara osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta võimalike puuduste eest sõltumata sellest, kas vastavad puudused on enampakkumisel osalejatele avaldatud. Kohtutäitur on välistanud enda vastutuse mistahes puuduste sh. sõidukil olemasolevate, nähtavate ja võimalike varjatud kahjustuste eest ning enampakkumisest osavõtja loobub mistahes müügihinna alandamise või kahju hüvitamise nõudest ning nõustub enampakkumise tingimustega.
Enampakkumisel osalemisega loetakse, et enampakkumisest osavõtja on kinnitanud, et ta on enampakkumisel müüdava vara põhjalikult üle vaadanud, kasutanud vajadusel enampakkumisel müüdava vara seisukorra hindamiseks vastava eriala spetsialistide abi ning on saanud täieliku ülevaate enampakkumisel müüdava vara seisukorrast


Alghind: 1 200 euro(t). Hind ei sisalda käibemaksu ja hinnale ei lisandu käibemaksu

  

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83660 ning tasuda tagatisraha 100 eurot Elin Vilippus arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „ID83660 CITROEN C5“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.07.2024 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 09.07.2024 kell 15:25 ja lõpeb 21.07.2024 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 22.07.2024 kell 11:00 ja lõpeb 26.07.2024 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO

Küsimuste korral helistada kohtutäituri büroosse tel 58161459 või saata kiri viljo.konsap@taituriabi.vilippus.ee
Menetluse nr: 022/2023/6320
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja VILJO KONSAP
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande number 2284827

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse