Nõudeõigus Vitali Lavrukov (ik 35502117019) vastu, mis tuleneb kohtulahendist, summas 563065,44 EUR (28.06.2019 seisuga)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Nõudeõigus Vitali Lavrukov (ik 35502117019) vastu, mis tuleneb kohtulahendist, summas 563065,44 EUR (28.06.2019 seisuga)

Hetkehind: 1 500 €

OKSJONI ANDMED      ID: 47213
alghind oksjonil: 1 500 €
tagatisraha: 150 €
aega alguseni: 2 p, 16 tundi, 26 minutit
registreerimise algus: 09.07.2019 kl 11:00
registreerimise lõpp: 20.07.2019 kl 09:00
oksjoni algus: 20.07.2019 kl 10:00
oksjoni lõpp: 27.07.2019 kl 10:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 20.07.2019 kl 09:00
Ava pdf fail   kohtulahend

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 09.07.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
OÜ Feksinar (registrikood: 10485286) pankrotihaldur Tarmo Villman avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
OÜ Feksinar (pankrotis) registrikood 10485286 pankrotivarana nõudeõigus Vitali Lavrukov (ik 35502117019) vastu, mis on välja mõistetud jõustunud kohtulahendiga, Viru Maakohtu 01.12.2014 määrus nr 2-11-60522 (määrus jõustunud 06.12.2014). Viru Maakohtu 01.12.2014 määruses nimetatud tagatised on realiseeritud. Võla sissenõudmiseks on alustatud täitemenetlused nr 095/2017/1760 (täitemenetluses nõude jääk 28.06.2019 seisuga 1266,31 EUR) ja nr 095/2018/1437 (täitemenetluses nõude jääk 28.06.2019 seisuga 3796,53 EUR). Kohtulahendist tuleneva võlanõude jääk 28.06.2019 seisuga summas 563065,44 EUR (summa koos viivistega).
Käesolev enampakkumine viiaks läbi parima pakkumise välja selgitamiseks. Enampakkumisel parima pakkumise esitajaga (enampakkumise võitjaga) sõlmitakse notariaalselt tõestatud leping enampakkumisel müüdava nõude omandi ülemineku kohta, et oleks täidetud TMS § 18 lg 1 sätestatu. Vastava notariaalselt tõestatud lepingu sõlmimise kulud tasub enampakkumisel parima pakkumise esitanu ja notar kelle juures tõestatakse tehing asub Jõhvis.
Enampakkumisel osalemisega loetakse, et enampakkumisest osavõtja on kinnitanud, et ta on enampakkumisel müüdava nõudeõigusega põhjalikult tutvunud ning loeb piisavaks saadud teabe ülevaate nõudeõiguse aluseks olevatest ja muudest nõudeõigusega seotud dokumentidest. Enampakkumise korraldaja ei vastuta nõudeõiguse kehtivuse ega sissenõutavuse eest.


Alghind: 1 500 euro(t).

Omanik: OÜ Feksinar (registrikood: 10485286)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47213 ning tasuda tagatisraha 150 eurot OÜ Feksinar pankrotis arveldusarvele nr EE312200221023319845 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 20.07.2019 09:00 oksjonil ID47213 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 20.07.2019 kell 09:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 09.07.2019 kell 11:00 ja lõpeb 20.07.2019 kell 09:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 20.07.2019 kell 10:00 ja lõpeb 27.07.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
pankrotihaldur Tarmo Villman tel nr 5297927 e-post tarmo.villman@mail.ee
Menetluse nr: 2-10-25034
pankrotihaldur Tarmo Villman
Sompa 3, 41533 Jõhvi
Telefon: 5297927
E-post: tarmo.villman@gmail.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Tarmo Villman
Telefon: 5297927
E-post: tarmo.villman@gmail.com
Teadaande number 1494088

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.