3/16 suurune mõtteline osa pärandvara ühisusest ja 1/4 suurune mõtteline osa pärandvara ühisusest, kogumis.
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

3/16 suurune mõtteline osa pärandvara ühisusest ja 1/4 suurune mõtteline osa pärandvara ühisusest, kogumis.

Hetkehind: 13 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 47216
alghind oksjonil: 13 000 €
tagatisraha: 1 300 €
aega alguseni: 6 p, 17 tundi, 0 minutit
registreerimise algus: 10.07.2019 kl 10:00
registreerimise lõpp: 24.07.2019 kl 10:00
oksjoni algus: 24.07.2019 kl 11:00
oksjoni lõpp: 01.08.2019 kl 11:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 24.07.2019 kl 10:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 09.07.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Reinis Vau'le kuuluv 3/16 mõtteline osa Liidia Vau (44502112752, surnud 27.12.2015) pärandvara ühisusest.
Reinis Vau'le kuuluv 1/4 mõtteline osa Rein Vau (33908262777, surnud 07.09.2016) pärandvara ühisusest.

Kohtutäiturile teadaolevalt ja Reinis Vau kinnitusel kuulub pärandvara ühisuse koosseisu muuhulgas :

1) kinnisasi registriosa numbriga 2599704 (asukoht Hallimäe, Papiaru küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond).

Muud andmed pärandaja varade ja kohustuste kohta puuduvad.

PärS § 148 lg 2 kohaselt lähevad osa omandajale üle üksnes kaaspärija varalised õigused ja kohustused, eelkõige õigus nõuda seda osa pärandvarast, mille pärandvara jagamisel oleks saanud kaaspärija. Pärandil lasuvate kohustuste täitmise eest vastutavad kaaspärija ja osa omandaja solidaarselt.


Alghind: 13 000 euro(t).

Omanik: Reinis Vau (isikukood 36704152733) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47216 ning tasuda tagatisraha 1 300 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 24.07.2019 10:00 oksjonil ID47216 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24.07.2019 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.07.2019 kell 10:00 ja lõpeb 24.07.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 24.07.2019 kell 11:00 ja lõpeb 01.08.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 300 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendava info saamiseks palume võtta ühendust kohtutäituri bürooga: tel 782 8110; e-post: info@tartutaitur.ee.
Menetluse nr: 084/2018/596
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Jakobi tn 23, 51006 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Lilian Pukson
Telefon: 7828114
E-post: Lilian.Pukson@tartutaitur.ee
Teadaande number 1494116

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.