osamakse tulundusühistus Taluturg
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

osamakse tulundusühistus Taluturg

Hetkehind: 1 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 47217
alghind oksjonil: 1 000 €
tagatisraha: 100 €
aega alguseni: 1 p, 19 tundi, 26 minutit
registreerimise algus: 09.07.2019 kl 13:00
registreerimise lõpp: 19.07.2019 kl 13:00
oksjoni algus: 19.07.2019 kl 13:00
oksjoni lõpp: 26.07.2019 kl 13:00
pikenemise intervall: 30 min
laekumise tähtpäev: 19.07.2019 kl 13:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 09.07.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
TÜ Eesti Mahe (pankrotis) (registrikood: 10964986) pankrotihaldur Katrin Prükk avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
osamakse tulundusühistus Taluturg (registrikood 12349707).

Tulundusühistus Taluturg põhikirja kohaselt võib liikmelisisuse üle anda teisele isikule, kellest saab ühistu liige tema ühistu liikmeks vastuvõtmise otsustamisel tulundusühistuseaduse §-s 13 sätestatud korras. Tulundusühistu Taluturg põhikirja kohaselt võib ühistu liikmeks astuda ettevõtja, kes oma toodete valmistamisel kasutab vaid Eestis kasvatatud kohalikku toorainet. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise alused ja selle vaidlustamise kord on sätestatud tulundusühistuseaduse §-s 14.


Alghind: 1 000 euro(t).

Omanik: TÜ Eesti Mahe (pankrotis) (registrikood: 10964986)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47217 ning tasuda tagatisraha 100 eurot TÜ Eesti Mahe (pankrotis) arveldusarvele nr EE461010220037072017 (SEB Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 19.07.2019 13:00 oksjonil ID47217 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 19.07.2019 kell 13:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 09.07.2019 kell 13:00 ja lõpeb 19.07.2019 kell 13:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 19.07.2019 kell 13:00 ja lõpeb 26.07.2019 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Info tel: 7420442
Info e-mail: katrin@advocatus.ee
Menetluse nr: 2-16-3348
pankrotihaldur Katrin Prükk
Pepleri 32, 51010 Tartu
Telefon: 5082595
E-post: katrin@advocatus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Katrin Prükk
Telefon: 5082595
E-post: katrin@advocatus.ee
Teadaande number 1494213

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.