Nõudeõigus Georg Baskakov vastu, mis tuleneb kohtulahendist summas 123191,70 EUR
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Nõudeõigus Georg Baskakov vastu, mis tuleneb kohtulahendist summas 123191,70 EUR

Hetkehind: 360 €

OKSJONI ANDMED      ID: 49101
alghind oksjonil: 360 €
tagatisraha: 36 €
aega alguseni: 4 p, 14 tundi, 11 minutit
registreerimise algus: 08.10.2019 kl 11:50
registreerimise lõpp: 21.10.2019 kl 09:00
oksjoni algus: 21.10.2019 kl 10:00
oksjoni lõpp: 28.10.2019 kl 10:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 21.10.2019 kl 09:00
Ava pdf fail   kohtulahend

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 08.10.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
AS ALKOR PRODUKT GRUPP (registrikood: 10370028) pankrotihaldur Tarmo Villman avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
AS Alkor Produkt Grupp (pankrotis) (RK 10370028) pankrotivarana nõudeõigus Georg Baskakov (ik 37309103721) vastu, mis on välja mõistetud jõustunud kohtulahendiga, Viru Maakohtu 23.1.2008.a. kohtuotsuse ja Tartu Ringkonnakohtu 07.11.2011 otsusega, tsiviilasi nr 2-05-442 (otsus jõustunud 20.12.2011). Tsiviilasjaga nr 2-05-442 seatud tagatised on realiseeritud. Kohtuotsusega on võlgnikult Georg Baskakov välja mõistetud 123519,60 EUR. Nimetatud võlast summas 10000 EUR sissenõudmiseks on alustatud täitemenetlus nr 095/2012/22 ning täitemenetluses on sisse nõutud 327,90 EUR. Kohtulahendist tuleneva loovutatava võlanõude jääk on 08.10.2019 seisuga 123191,70 EUR.
Käesolev enampakkumine viiakse läbi parima pakkumise välja selgitamiseks. Enampakkumisel parima pakkumise esitajaga (enampakkumise võitjaga) sõlmitakse notariaalselt tõestatud leping enampakkumisel müüdava nõude omandi ülemineku kohta, et oleks täidetud TMS § 18 lg 1 sätestatu. Vastava notariaalselt tõestatud lepingu sõlmimise kulud tasub enampakkumisel parima pakkumise esitanuga ja notar kelle juures tõestatakse tehing asub Jõhvis.


Alghind: 360 euro(t).

Omanik: AS ALKOR PRODUKT GRUPP (registrikood: 10370028)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49101 ning tasuda tagatisraha 36 eurot Alkor Produkt Grupp AS (pankrotis) arveldusarvele nr EE652200001120219819 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 21.10.2019 09:00 oksjonil ID49101 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.10.2019 kell 09:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 08.10.2019 kell 11:50 ja lõpeb 21.10.2019 kell 09:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.10.2019 kell 10:00 ja lõpeb 28.10.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 30 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
pankrotihaldur Tarmo Villman, tel nr 5297927, e-post tarmo.villman@mail.ee
Menetluse nr: 2-02-297
pankrotihaldur Tarmo Villman
Sompa 3, 41533 Jõhvi
Telefon: 5297927
E-post: tarmo.villman@gmail.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Tarmo Villman
Telefon: 5297927
E-post: tarmo.villman@gmail.com
Teadaande number 1529050

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.