¼ suurune osa 23.02.2013.a. surnud Aare Jürioja pärandvara ühisusest
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

¼ suurune osa 23.02.2013.a. surnud Aare Jürioja pärandvara ühisusest

Hetkehind: 6 679 €

OKSJONI ANDMED      ID: 54038
alghind oksjonil: 6 679 €
tagatisraha: 333 €
aega alguseni: 4 p, 0 tundi, 1 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 25.06.2020 kl 17:00
registreerimise lõpp: 07.07.2020 kl 11:00
oksjoni algus: 14.07.2020 kl 12:00
oksjoni lõpp: 14.07.2020 kl 13:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 07.07.2020 kl 11:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 25.06.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Rannar Liitmaa avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Gerda Jüriojale (sündinud 14.12.1973.a.) kuuluv ¼ suurune osa 23.02.2013.a. surnud Aare Jürioja (sündinud 12.10.1947.a.) pärandvara ühisusest (s.h. kõik pärandvara hulka kuuluvad õigused ja kohustused).\n\nKohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu:\nühisomandisse kuuluv Jürioja kinnistu aadressil Jürioja, Treimani küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond, registriosa nr 3675106 ning mootorsõiduk (traktor) MTZ 52 (ehitusaasta 1972) registreerimismärk 4697ES. \nPärandvara läks pärimisele nelja kaaspärija vahel.\nMuud andmed pärandaja varade ja kohustuste kohta ning pärandvara inventuuri läbiviimise kohta kohtutäituril puudub. \n\nPärS § 148 lg 2 kohaselt lähevad osa omandajale üle üksnes kaaspärija varalised õigused ja kohustused, eelkõige õigus nõuda seda osa pärandvarast, mille pärandvara jagamisel oleks saanud kaaspärija. Pärandil lasuvate kohustuste täitmise eest vastutavad kaaspärija ja osa omandaja solidaarselt.\n

Alghind: 6 679 euro(t).

Omanik: Gerda Jürioja (isikukood 47312144215) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54038 ning tasuda tagatisraha 333 eurot Rannar Liitmaa, kohtutäitur arveldusarvele nr EE951010010125958017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.07.2020 11:00 oksjonil ID54038 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.07.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 25.06.2020 kell 17:00 ja lõpeb 07.07.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 14.07.2020 kell 12:00 ja lõpeb 14.07.2020 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 442 4017; 5303 0464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.
Menetluse nr: 175/2018/802
Kohtutäitur Rannar Liitmaa
Rüütli 51-M3, 80011 Pärnu
Telefon: 4429973
E-post: Rannar.Liitmaa@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäituri abi Kaja Teearu
Telefon: +372 442 9973
E-post: kaja.teearu@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1622191

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.