Ühishüpoteegiga tagatud nõude müük
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Ühishüpoteegiga tagatud nõude müük

Hetkehind: 52 500 €

OKSJONI ANDMED      ID: 83640
alghind oksjonil: 52 500 €
tagatisraha: 5 250 €
aega alguseni: 0 p, 23 tundi, 40 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 10.07.2024 kl 17:00
registreerimise lõpp: 24.07.2024 kl 17:00
oksjoni algus: 25.07.2024 kl 17:00
oksjoni lõpp: 01.08.2024 kl 17:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 24.07.2024 kl 17:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 09.07.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Priit Petter avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Mila Zavadskis-ele kuulub nõudeõigus, mida tagavad hüpoteegid, mis koormavad Harju maakonnas Tallinna linnas Kesklinna linnaosas asuva Kadri tee 2 // Oru tn 4-2 korteriomandi (kinnistusregistri registriosa nr 10518701) kaasomandiosa ja Harju maakonnas Tallinna linnas Kesklinna linnaosas asuvat Kadri tee 2 // Oru tn 4-3 korteriomandit (kinnistusregistri registriosa nr 10518801).

Kinnistutele seatud ühishüpoteegi summa on 1 430 000.00 krooni (91391.36 eurot).
Ühishüpoteek on seatud 16.02.2009 ühishüpoteegi seadmise lepingu ning asjaõiguslepingu alusel, mis on tõestatud Tallinna notar Tea Türnpuu poolt (notari ametitoimingute raamatu registri nr 377).
Enampakkumisel parima pakkumise teinud isik omandab enampakkumise teel Mila Zavadskis ja Erik Zavadskis vahel 01.01.2009 sõlmitud laenulepingust tulenevad õigused ja kohustused.


Alghind: 52 500 euro(t).

Omanik: Mila Zavadskis (isikukood 48006040219) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83640 ning tasuda tagatisraha 5 250 eurot Priit Petter kohtutäitur arveldusarvele nr EE544204278609536800 (Coop Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 24.07.2024 17:00 oksjonil ID83640 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24.07.2024 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.07.2024 kell 17:00 ja lõpeb 24.07.2024 kell 17:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 25.07.2024 kell 17:00 ja lõpeb 01.08.2024 kell 17:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine eelneval kokkuleppel kohtutäituriga.
Info e-mail: priit.petter@taitur.just.ee
Menetluse nr: 023/2017/1366
Kohtutäitur Priit Petter
Tornimäe 7, 10145 Tallinn
Telefon: 6878455
E-post: priitpetter.byroo@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
assistent KAIRE SEEPTER
Telefon: 6878455
E-post: liiv.kaire@taituriabi.just.ee
Teadaande number 2284467

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse