Mootorpaat TERHI SEA FUN ja haagis (paadiveok) JSI-TRAILERS VT 600L
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Mootorpaat TERHI SEA FUN ja haagis (paadiveok) JSI-TRAILERS VT 600L

Hetkehind: 1 500 €

OKSJONI ANDMED      ID: 83447
alghind oksjonil: 1 500 €
tagatisraha: 100 €
aega lõpuni: 1 p, 22 tundi, 35 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 02.07.2024 kl 10:00
registreerimise lõpp: 15.07.2024 kl 12:00
oksjoni algus: 16.07.2024 kl 10:00
oksjoni lõpp: 26.07.2024 kl 17:00
pikenemise intervall: 30 min
laekumise tähtpäev: 15.07.2024 kl 12:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 01.07.2024
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
OÜ Elektrapluss (pankrotis) (registrikood: 12042268) pankrotihaldur Mark Uska avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Mootorpaat TERHI SEA FUN, rg-nr VLJ-219, ehitusaasta 1993, ilma paadimootorita.

Haagis (paadiveok) JSI-TRAILERS VT 600L, rg-märk 088GO, esmane registreerimine 2007.


Alghind: 1 500 euro(t).

Omanik: OÜ Elektrapluss (pankrotis) (registrikood: 12042268)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83447 ning tasuda tagatisraha 100 eurot Mark Uska arveldusarvele nr EE367700771010422651 (AS LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.07.2024 12:00 oksjonil ID83447 osalemise eest. Sõiduk: 088GO; Veesõidukid“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.07.2024 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 02.07.2024 kell 10:00 ja lõpeb 15.07.2024 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 16.07.2024 kell 10:00 ja lõpeb 26.07.2024 kell 17:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Sõidukid asuvad Tallinnas Betooni tänaval.

Varaga tutvumine leppida halduriga eelnevalt kokku telefoni või e-posti teel.
Menetluse nr: 2-24-2608
pankrotihaldur Mark Uska
Lelle 24, 11318 Tallinn
Telefon: 56221091
E-post: haldur@uska.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur MARK USKA
Telefon: 56221091
E-post: haldur@uska.ee
Teadaande number 2275175

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse