Parkena OÜ-le kuuluv ja üürileandja pandiõigusega koormatud vallasvara tervikvarana
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Parkena OÜ-le kuuluv ja üürileandja pandiõigusega koormatud vallasvara tervikvarana

Hetkehind: 11 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 48477
alghind oksjonil: 11 000 €
tagatisraha: 550 €
aega alguseni: 8 p, 3 tundi, 39 minutit
registreerimise algus: 10.09.2019 kl 21:00
registreerimise lõpp: 26.09.2019 kl 12:00
oksjoni algus: 26.09.2019 kl 14:00
oksjoni lõpp: 03.10.2019 kl 14:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 26.09.2019 kl 12:00
Ava pdf fail   Enampakkumisel oleva vara nimekiri.pdf

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametiteenusena läbiviidava elektroonilise enampakkumise teade

Kohtutäitur Elin Vilippus ja pankrotihaldur korraldab ametiteenuse korras avaliku elektroonilise enampakkumise Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee varale:
Ametiteenuse korras müüdaval eraenampakkumisel realiseeritakse OÜ-le Parkena (registrikood 14148048) kuuluvaid vallasasju (kontoritehnika, pakendid, erinevad elektroonilised seaded ja abivahendid) tervikvarana, mis on koormatud üürileandja pandiõigusega. Tervikvara alghind on 11 000 eurot.

Enampakkumise oleva vara täpsema nimekirjaga saab tutvuda oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee või kohtutäitur Elin Vilippus büroos asukohaga A. Lauteri 5 Tallinn.

Vara omanikuks on OÜ Parkena, kuid vara on koormatud OÜ Hapupiim kasuks üürileandja pandiõigusega ja on OÜ Hapupiim otseses valduses. Enampakkumisel vara müügi alused tulenevad Asjaõigusseaduse §-st 294 ja selle kohaselt on vara omandi üleandjaks OÜ Parkena (mitte pandipidaja OÜ Hapupiim ega enampakkumise läbiviija).

Enampakkumise müüdav vara asub ja on hoiustatud Narva linnas, Ida-Virumaal.

Vara müüakse ?nagu on? põhimõttel, st enampakkumise läbiviija ega pandipidaja ei vastuta vara puuduste eest, k.a vara õiguslike ja füüsiliste puuduste eest, täpse koguse, nimetuse, erinevatele nõuetele (k.a ohutusnõuetele) võimaliku mittevastavuse eest, vara tavalisel otstarbel kasutamise võimatuse eest, kolmandate isikute õiguste püsimise eest jms. Enampakkumise korraldaja ega pandipidaja ei vastuta selle eest, kas pandiõigusega tagatud vara omanik väljastab ostjale nõuetekohase arve ning enampakkumisel osalejad ei saa pandipidaja ega enampakkumise korraldaja vastu selles osas esitada mis tahes täiendavaid nõudeid.

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Pakkumist alustatakse alghinnast. Alghinnast madalam pakkumine ei lähe arvesse. Enampakkumise võitjaks osutub kõrgeima pakkumise teinud isik.

Tagatisraha ei pea tasuma pandipidaja. Pandipidaja võib oma nõude ulatuses ostusumma tasaarveldada.

Enampakkumise tulemusest teavitab kohtutäitur pandipidajat ja parima pakkumise teinud isikut e-posti teel hiljemalt järgmisel tööpäeval peale enampakkumise lõppemist.

Omandi ülemineku aluseks on enampakkumise parimaks pakkumiseks tunnistamise akt ja vara valduse üleandmine. Vara otsese valduse üleandmine toimub järgmisel tööpäeval peale kogu ostuhinna tasumist, kui osapooled ei lepi kokku teisiti. Õigus vara väljanõudmiseks pandipidajalt tekib enampakkumise võitjal peale ostusumma tasumist. Vara otsese valduse üleandjaks on pandipidaja. Omandiõigus varale tekib asja üleandmisega.

Asja müümisel läheb müüdava asja juhusliku hävimise riisiko ostjale üle asja üleandmise ajast. Üleandmisest alates kannab ostja kõik asjaga seotud kulud ja koormatised ning saab kogu kasu.
Kui parima pakkumise esitaja ei tasu pakutud ostuhinda, siis tema poolt tasutud tagatisraha ei tagastata ja selle arvelt kaetakse enampakkumise läbiviimisega seotud kulud ehk antud juhul kohtutäituri tasunõude tellija vastu.

Enampakkumise korraldaja jätab endale õiguse enampakkumine tühistada. Kui enampakkumine lõpetakse enne selle väljakuulutatud lõppu, teatatakse registreeritud osalejatele tühistamise põhjus ning tagastatakse nende poolt tasutud tagatisraha hiljemalt järgmisel päeval sündmuse saabumisest arvates. Enampakkumise tühistamise korral ei saa enampakkumisel osalejad enampakkumise korraldaja vastu esitada mis tahes täiendavaid nõudeid.

Enampakkumine kuulutatakse nurjunuks, kui puuduvad registreerujad, ei ole nõuetekohaselt tasutud tagatisraha või kui ei ole tehtud pakkumist vähemalt alghinna ulatuses. Enampakkumise või selle nurjumise akt edastatakse sündmusest järgmisel päeval.

Enampakkumisel osalemisega osaleja kinnitab, et ta nõustub eeltoodud tingimustega.


Alghind: 11 000 euro(t).

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48477 ning tasuda tagatisraha 550 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 26.09.2019 12:00 oksjonil ID48477 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 26.09.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab  10.09.2019  kell  21:00  ja lõpeb  26.09.2019  kell  12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 26.09.2019 kell 14:00 ja lõpeb 03.10.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Ostuhinna tasumine: Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma kogu ostuhinna kohtutäitur Elin Vilippuse arveldusarvele EE321010011610228222 SEB Pank.

Ostusumma tuleb tasuda hiljemalt järgmisel tööpäeval peale enampakkumise parimaks tunnistamist, v.a. kui ostusumma ületab 12700 eurot. Sellisel juhul on ostusumma tasumiseks aega 15 päeva.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED

Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb esitada vastav informatsioon ametiteenuse tellijale ehk OÜ-le Hapupiim enne enampakkumise lõppemist. Avaldusele tuleb lisada õigust tõendavad dokumendid.


VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine on võimalik alates enamapakkumise teate avaldamisest kuni enampakkumise lõpuni iga kolmapäev kell 16.00, tulles nimetatud ajaks aadressile Kiriku 6 Narva (1. korrus, Orion Baltic OÜ ruumid). Muudel aegadel vastavalt võimalusele, eelneval kokkuleppel telefonil 5023750 või e-posti teel naftakunn@gmail.com

Küsimuste korral, mis on seotud enampakkumisele registreerimisega, palume helistada kohtutäituri büroosse tel 684 0620 või saata kiri kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee

UUED ENAMPAKKUMISED

Pilt

ühetoaline korter

Alghind: 16 500 €

Pilt

elamumaa 100%

Alghind: 8 000 €

Pilt

Elamu Tartu linnas

Alghind: 13 000 €

Vaata kõiki enampakkumisi

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.