Must lett metall jalgadel
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Must lett metall jalgadel

Hetkehind: 45 €

OKSJONI ANDMED      ID: 51442
alghind oksjonil: 45 €
tagatisraha: 4 €
aega alguseni: 7 p, 12 tundi, 33 minutit
registreerimise algus: 13.02.2020 kl 16:30
registreerimise lõpp: 27.02.2020 kl 10:45
oksjoni algus: 28.02.2020 kl 10:45
oksjoni lõpp: 05.03.2020 kl 10:45
pikenemise intervall: 3 min
laekumise tähtpäev: 27.02.2020 kl 10:45

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 13.02.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Mati Roodes avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Must lett metall jalgadel.

Letil esineb defekt. Müüdav vara on hoiustatud Tallinnas. Vara on koormatud alates 11.11.2019 arestipandiõigusega sissenõudja Poordi 3 OÜ kasuks. Hind ei sisalda ja hinnale ei lisandu käibemaksu. Kohtutäitur ei vastuta vara puuduste eest.


Alghind: 45 euro(t).

Omanik: Olga Žukova (isikukood 48407040334) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51442 ning tasuda tagatisraha 4 eurot Mati Roodes, kohtutäitur arveldusarvele nr EE821010010124747012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 27.02.2020 10:45 oksjonil ID51442 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 27.02.2020 kell 10:45. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 13.02.2020 kell 16:30 ja lõpeb 27.02.2020 kell 10:45.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 28.02.2020 kell 10:45 ja lõpeb 05.03.2020 kell 10:45. Pikeneva lõpu intervall on 3 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 5 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga saab tutvuda selle asukohas kohtutäituriga kokkulepitud ajal. Info tel 53 03 6666, 653 1111 ja Mati.Roodes@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 026/2018/797
Kohtutäitur Mati Roodes
Kentmanni 22-12, 10116 Tallinn
Telefon: 6531111
E-post: Mati.Roodes@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Mati Roodes
Telefon: 6531111
E-post: Mati.Roodes@taitur.just.ee
Teadaande number 1580238

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.