Müüa R1 Trading OÜ (14366746) 100% osalus
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Müüa R1 Trading OÜ (14366746) 100% osalus

Hetkehind: 313 €

OKSJONI ANDMED      ID: 52199
alghind oksjonil: 313 €
tagatisraha: 31 €
aega lõpuni: 6 p, 13 tundi, 59 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 26.03.2020 kl 14:30
registreerimise lõpp: 06.04.2020 kl 14:00
oksjoni algus: 06.04.2020 kl 14:00
oksjoni lõpp: 13.04.2020 kl 14:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 06.04.2020 kl 14:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 26.03.2020
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
ARTUR RUSSMAN (pankrotis) (isikukood 38403302243) pankrotihaldur Andres Hermet avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
R1 Trading OÜ (registrikood 14366746) osa nimiväärtusega 2 500,00 eurot, mis moodustab 100% osakapitalist.

Äriühing on asutatud 07.11.2017. Äriühing ei ole olnud käibemaksukohustuslane. Kinnisvara puudub, maksuvõlg puudub. Pankrotihaldurile teadaolevalt on äriühingul võlgnikuga solidaarsed kohustused Credit.ee ees kogusummas 13 592,00 eurot. Haldurile ei ole esitatud äriühingu majandusliku seisu kohta mingeid dokumente, aastaaruanded puuduvad. Halduril puuduvad äriühingu asutamisdokumendid ja raamatupidamise dokumendid, seega ei saa haldur enampakkumise võitjale mingeid dokumente üle anda. Haldur ei ole esitanud äriregistrile avaldust senise juhatuse tagasikutsumiseks.

Enampakkumise võitja ei saa ostuhinda tasaarvestada oma nõuetega Artur Russman (pankrotis) vastu.

Vara müüakse hetke seisukorras (as is) ning pankrotihaldur ei anna vara osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi. Kõik vara omandamisega kaasnevad kulud kannab ostja.


Alghind: 313 euro(t).

Omanik: ARTUR RUSSMAN (pankrotis) (isikukood 38403302243)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52199 ning tasuda tagatisraha 31 eurot ARTUR RUSSMAN arveldusarvele nr EE941010011745121223 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 6.04.2020 14:00 oksjonil ID52199 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 06.04.2020 kell 14:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 26.03.2020 kell 14:30 ja lõpeb 06.04.2020 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 06.04.2020 kell 14:00 ja lõpeb 13.04.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 20 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täpsem info haldurilt andres@pankrotihaldur.ee
Menetluse nr: 2-19-14386
pankrotihaldur Andres Hermet
Roseni 7, 10111 Tallinn
Telefon: 6645137
E-post: andres@pankrotihaldur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Andres Hermet
Telefon: 6645137
E-post: andres@pankrotihaldur.ee
Teadaande number 1593880

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.