ÜÜRILEANDJA PANDIÕIGUSEGA KOORMATUD VALLASVARA TERVIKVARANA
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

ÜÜRILEANDJA PANDIÕIGUSEGA KOORMATUD VALLASVARA TERVIKVARANA

Hetkehind: 126 820 €

OKSJONI ANDMED      ID: 54065
alghind oksjonil: 126 820 €
tagatisraha: 1 000 €
aega alguseni: 0 p, 6 tundi, 38 minutit
Registreerimine lõppemas!
registreerimise algus: 26.06.2020 kl 18:00
registreerimise lõpp: 10.07.2020 kl 18:00
oksjoni algus: 10.07.2020 kl 19:00
oksjoni lõpp: 17.07.2020 kl 19:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 10.07.2020 kl 18:00

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametiteenusena läbiviidava elektroonilise enampakkumise teade

Kohtutäitur Reet Rosenthal korraldab ametiteenuse korras avaliku elektroonilise enampakkumise Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee varale:
Ametiteenuse korras müüdaval eraenampakkumisel realiseeritakse AS Astri Grill (registrikood 10302564) kuuluvaid vallasasju (kohviku köögiseadmed ja sisustus ,) tervikvarana, mis on koormatud üürileandja pandiõigusega. Tervikvara alghind on 126 820 eurot. Hind sisaldab käibemaksu.Enampakkumisel oleva varaga saab tutvuda kohapeal, aadressil Tartu Ringtee tn.75, eelnevalt täituriga kokku leppides.Vara omanikuks on AS Astri Grill , vara on koormatud Lõunakeskus OÜ kasuks üürileandja pandiõigusega ja on OÜ Lõunakeskus otseses valduses. Enampakkumisel vara müügi alused tulenevad Asjaõigusseaduse §-st 294 ja selle kohaselt on vara omandi üleandjaks AS Astri Grill (mitte pandipidaja ega enampakkumise läbiviija).Enampakkumisel müüdav vara asub OÜ Lõunakeskus valduses, aadressil Tartu Ringtee tn.75.Enampakkumise läbiviija ega pandipidaja ei vastuta vara puuduste eest, k.a vara õiguslike ja füüsiliste puuduste eest, täpse koguse, nimetuse, erinevatele nõuetele (k.a ohutusnõuetele) võimaliku mittevastavuse eest, vara tavalisel otstarbel kasutamise võimatuse eest, kolmandate isikute õiguste püsimise eest jms.

Alghind: 126 820 euro(t). hind sisaldab käibemaksu

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54065 ning tasuda tagatisraha 1 000 eurot Reet Rosenthal, kohtutäitur arveldusarvele nr EE481010010124609011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 10.07.2020 18:00 oksjonil ID54065 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 10.07.2020 kell 18:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab  26.06.2020  kell  18:00  ja lõpeb  10.07.2020  kell  18:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.07.2020 kell 19:00 ja lõpeb 17.07.2020 kell 19:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Ostuhinna tasumine: Ostusumma tuleb tasuda hiljemalt järgmisel tööpäeval peale enampakkumise parimaks tunnistamist, v.a. kui ostusumma ületab 12700 eurot. Sellisel juhul on ostusumma tasumiseks aega 15 päeva.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb esitada vastav informatsioon ametiteenuse tellijale ehk OÜ-le Lõunakeskus enne enampakkumise lõppemist.


VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info, sh müüdava vara, tutvumise aja ja koha kohta, tel 7 427702 või reet.rosenthal@taitur.just.ee.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.