Kaks (2 tk) roostevabast terasest õllevillimise tanki (mahutit)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Kaks (2 tk) roostevabast terasest õllevillimise tanki (mahutit)

Hetkehind: 5 625 €

OKSJONI ANDMED      ID: 54785
alghind oksjonil: 5 625 €
tagatisraha: 300 €
aega lõpuni: 2 p, 14 tundi, 20 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 29.07.2020 kl 16:00
registreerimise lõpp: 10.08.2020 kl 16:00
oksjoni algus: 11.08.2020 kl 10:00
oksjoni lõpp: 17.08.2020 kl 16:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 10.08.2020 kl 16:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 29.07.2020
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
RÕ Tehas OÜ (registrikood: 12423906) pankrotihaldur Andrias Palmits avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Kaks (2 tk) roostevabast terasest õllevillimise tanki (mahutit)

Alghind: 5 625 euro(t).

Omanik: RÕ Tehas OÜ (registrikood: 12423906)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54785 ning tasuda tagatisraha 300 eurot OÜ RÕ TEHAS PANKROTIS arveldusarvele nr EE062200221056876863 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 10.08.2020 16:00 oksjonil ID54785 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 10.08.2020 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 29.07.2020 kell 16:00 ja lõpeb 10.08.2020 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 11.08.2020 kell 10:00 ja lõpeb 17.08.2020 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 25 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Pankrotihaldur Andrias Palmits, tegevuskoht Advokaadibüroo Paas ja Partnerid, asukohaga Tondi 51, 11316 Tallinn, telefon 6148221, e-post andrias.palmits@abpp.ee
Menetluse nr: 2-19-10068
pankrotihaldur Andrias Palmits
Tondi 51, 11316 Tallinn
Telefon: 6841220
E-post: andrias@abpp.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Andrias Palmits
Telefon: 6148221
E-post: andrias.palmits@abpp.ee
Teadaande number 1636349

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.