Kaamerakomplekt Canon C300 MarkII ja 3 objektiivi
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Kaamerakomplekt Canon C300 MarkII ja 3 objektiivi

Hetkehind: 5 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 81580
alghind oksjonil: 5 000 €
tagatisraha: 500 €
aega lõpuni: 2 p, 4 tundi, 25 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 03.04.2024 kl 12:00
registreerimise lõpp: 15.04.2024 kl 12:00
oksjoni algus: 15.04.2024 kl 15:00
oksjoni lõpp: 22.04.2024 kl 15:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 15.04.2024 kl 12:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 03.04.2024
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
Valge Küülik OÜ (pankrotis) (registrikood: 14576264) pankrotihaldur Andrus Õnnik avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Osaühing Valge Küülik OÜ (pankrotis), registrikood 14576264, kuuluva vara tervikvarana järgmiselt: 1) Kaamerakomplekt Canon C300 MarkII, lisaaku, mälukaart, kaardilugeja, 2) Objektiivid 24mm, 50mm, 85mm, 3) Kohver.Ostetud uuena märtsis 2019, vähekasutatud. Vara asub Pärnus. Vara alghind on 5000,00 (viis tuhat) eurot. Enampakkumistele registreerimine algab teate avaldamisest oksjonikeskkonnas ja lõpeb 15.04.2024 kell 12.00.Enampakkumised algavad (pakkumiste tegemise algusaeg) 15.04.2024 kell 15.00.Enampakkumistel tehtavate pakkumiste samm on 100 eurot.Enampakkumised lõpevad 22.04.2024 kell 15.00.Pikeneva lõpu intervall on 5 minutit.Pakkumisi saab teha ainult https://www.oksjonikeskus.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.Enampakkumistel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 10% alghinnast Valge Küülik OÜ (pankrotis) arveldusarvele EE612200221070241212 Swedbank AS-is. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.04.2024 kell 12.00. Enapakkumisel võimaldatakse osaleda alles peale tagatisraha laekumist. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele makstud tagatisraha tagastatakse .Enampakkumise võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub vara eest kõige kõrgema ostuhinna. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Omandi ülekandmisega kaasnevad võimalikud kulud ja riigilõivud tasub ostja. Pankrotihaldur esitab avalduse ostja omanikuna registrisse sissekandmiseks pärast kogu ostuhinna tasumist. Omandi ülekandmisega kaasnevad kulud ja riigilõivud peab enampakkumise võitja tasuma enne omanikukande avalduse esitamist. Kui enampakkumise võitja ei tasu ostuhinda tähtaegselt, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.Kõik isikud, kellel on õigusi müüdavale varale peavad pankrotihaldurile tegema teatavaks oma õigused ning esitama tõendid oma õiguste kohta enne enampakkumise algust.

Alghind: 5 000 euro(t). sisaldab käibemaksu 22%

Omanik: Valge Küülik OÜ (pankrotis) (registrikood: 14576264)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=81580 ning tasuda tagatisraha 500 eurot Valge Küülik OÜ (pankrotis) arveldusarvele nr EE612200221070241212 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.04.2024 12:00 oksjonil ID81580 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.04.2024 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 03.04.2024 kell 12:00 ja lõpeb 15.04.2024 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.04.2024 kell 15:00 ja lõpeb 22.04.2024 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info tel 44 31313 või pinker@hot.ee.
Menetluse nr: 2-23-11737
pankrotihaldur Andrus Õnnik
Lai 10, 80010 Pärnu
Telefon: 4431313
E-post: pinker@hot.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur ANDRUS ÕNNIK
Telefon: 4431313
E-post: pinker@hot.ee
Teadaande number 2240104

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse