2 TOALINE KORTER KOHTLA-JÄRVEL
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

2 TOALINE KORTER KOHTLA-JÄRVEL

Hetkehind: 150 €

OKSJONI ANDMED      ID: 35462
alghind oksjonil: 150 €
tagatisraha: 15 €
aega alguseni: 41 p, 14 tundi, 30 minutit
registreerimise algus: 14.11.2017 kl 18:00
registreerimise lõpp: 01.01.2018 kl 23:59
oksjoni algus: 02.01.2018 kl 18:00
oksjoni lõpp: 10.01.2018 kl 13:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 01.01.2018 kl 23:59
linn / vald: Kohtla-Järve linn
aadress: Sompa linnaosa, Aruserva tn 8-3
katastritunnus: 32220:008:0026
reg. osa nr: 2680807

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 14.11.2017
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Kristel Maalman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
korteriomandi asukohaga Aruserva 8-3, Kohtla-Järve (registriosa nr 2680807; 1.korrus, 2 tuba, eluruumi üldpind 51,7m2). 
Kinnistusraamatu III jakku sisse kantud keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks OÜ Aktiva Finants (registrikood 10746479) kasuks ning kuulub kustutamisele peale edukat enampakkumist.


Alghind: 150 euro(t). Alghinnale lisandub kohustus tasuda korteriomandi korrashoiu ja valitsemise kulutuste võlgnevus. Korteriomandi võõrandamisel vastutab selle omandaja võõrandaja sissenõutavaks muutunud kaasomandi eseme korrashoiu ja valitsemise kulutuste eest käendajana. Omandaja vastutus on piiratud korteriomandi väärtusega. Kui korteriomand müüakse täitemenetluses ja ostjale on teatavaks tehtud sissenõutavaks muutunud kaasomandi eseme korrashoiu ja valitsemise kulutused, puudub korteriomandi omandajal tagasinõue eelmise omaniku vastu (alus KOS § 13 lg 4, 5).

Omanik: Sergei Panov (isikukood 37512315229) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=35462 ning tasuda tagatisraha 15 eurot Kristel Maalman, kohtutäitur arveldusarvele nr EE641010010125026017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 1.01.2018 23:59 oksjonil ID35462 osalemise eest. Kinnisvara: Sompa linnaosa, Aruserva tn 8-3, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maako“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 01.01.2018 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 14.11.2017 kell 18:00 ja lõpeb 01.01.2018 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 02.01.2018 kell 18:00 ja lõpeb 10.01.2018 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 5 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Omanikule on kohtutäituri poolt pandud kohustus lubada soovijatel tutvuda kinnisasjaga 21.12.2017 kl 17:00-18:00. Info tel 337 4854 või e-mail: kristelmaalman.buroo@taitur.just.ee.
Kohtutäitur Kristel Maalman
Jaama 14, 41533 Jõhvi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Viktor Susi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande number 1218614

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.