Wolsety OÜ (reg.kood 14542874) osa nimiväärtusega 2500.00 eurot
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Wolsety OÜ (reg.kood 14542874) osa nimiväärtusega 2500.00 eurot

Hetkehind: 100 €

OKSJONI ANDMED      ID: 61822
alghind oksjonil: 100 €
tagatisraha: 10 €
aega alguseni: 12 p, 12 tundi, 10 minutit
registreerimise algus: 22.06.2021 kl 16:00
registreerimise lõpp: 05.08.2021 kl 10:00
oksjoni algus: 05.08.2021 kl 14:00
oksjoni lõpp: 12.08.2021 kl 14:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 05.08.2021 kl 12:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 22.06.2021
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Aive Kolsar avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Sander Kurgjärv-ele kuuluv Wolsety OÜ (reg.kood 14542874) osa nimiväärtusega 2500.00 eurot.

Kehtiv käibemaksukohustuslase number puudub.

Maksu- ja Tolliameti andmetel on isikul WOLSETY OÜ (14542874) seisuga 22.06.2021 maksuvõlg 3076,65 eurot.

Keelumärked/vara kasutamise piirangud ja erimärkused: vara on arestitud kohtutäitur Aive Kolsar poolt. Registrisse on seatud võlgniku nimel registreeritud varale (Wolsety OÜ (reg.kood 14542874) osa nimiväärtusega 2500.00 eurot) käsutamise keelumärge täitemenetluse raames.

Käsutamise keelumärge kuulub kustutamisele peale enampakkumise parimaks tunnistamist.


Alghind: 100 euro(t).

Omanik: SANDER KURGJÄRV (isikukood 38802226518) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=61822 ning tasuda tagatisraha 10 eurot Aive Kolsar arveldusarvele nr EE081010010124096019 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.08.2021 12:00 oksjonil ID61822 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.08.2021 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 22.06.2021 kell 16:00 ja lõpeb 05.08.2021 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.08.2021 kell 14:00 ja lõpeb 12.08.2021 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 7995794 või e-posti teel aive.kolsar@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 170/2018/780
Kohtutäitur Aive Kolsar
Aasa 5, 63304 Põlva
Telefon: 7995794
E-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Aive Kolsar
Telefon: 7995794
E-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee
Teadaande number 1778449

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse