mõtteline osa 20.12.2010.a. surnud Alexey Rodin (isikukood 35802242233) pärandvara ühisusest
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

mõtteline osa 20.12.2010.a. surnud Alexey Rodin (isikukood 35802242233) pärandvara ühisusest

Hetkehind: 8 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 81238
alghind oksjonil: 8 000 €
tagatisraha: 800 €
aega lõpuni: 2 p, 23 tundi, 28 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 18.03.2024 kl 10:00
registreerimise lõpp: 15.04.2024 kl 16:00
oksjoni algus: 16.04.2024 kl 10:00
oksjoni lõpp: 23.04.2024 kl 10:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 15.04.2024 kl 16:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 15.03.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Tatjana Afanasieva avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Võlgnikule kuuluv mõtteline osa 20.12.2010.a. surnud Alexey Rodin (isikukood 35802242233) pärandvara ühisusest.

Pärandvara ühisus kuulub vastavalt Narva notar Tatjana Boitsova poolt 25.03.2011.a. notari ametitegevuse raamatu registri nr 999 all välja antud pärimistunnistusele võrdsetes mõttelistes osades:

TATJANA RODINAle (isikukood 45310022220);
ALEKSANDR RODINile (isikukood 38208042217);
SERGEI RODINile (isikukood 38506172221).

Vastavalt pärimisseaduse (PärS) § 130 lg-le 1 kuuluvad pärandvara ühisusse kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis on oma olemuselt seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna.

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu muuhulgas alljärgnev pärandaja ja tema abikaasa ühisvara hulka kuuluv vara:
1. Ida-Virumaal Narva-Jõesuu linnas Karja tn 16 asuv korteriomand, mille reaalosaks on
eluruum nr 34, üldpinnaga 61,40 ruutmeetrit koos selle oluliste osade ja päraldistega.
Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna korteriomandi kinnistusregistrisse registriosa nr 3022808 all. Korteriomandile on seatud hüpoteek summas 170 000,00 krooni Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

2. Ida-Virumaal Vaivara vallas Tõrvajõe külas Energeetiku AÜ-s 442 asuv kinnistu ilma
nimetuseta, koos selle oluliste osade ja päraldistega. Kinnistu on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistrisse registriosa nr 1065708 all.

3. Liikmesus nr 113 Hooneühistu JÕEKALLAS (registrikood 80033864, Narva linn).

4. Liikmesus nr 117 Hooneühistu JÕEKALLAS (registrikood 80033864, Narva linn).

5. Rahalised vahendid (Alexey Rodini, isikukood 35802242233, nimel) AS-is Swedbank 13.05.1997. aastal avatud arvelduskontol nr 1101696927 ning 09.06.2009. aastal avatud hoiukontol nr 222046166993. Ülalnimetatud kontode saldod seisuga 21.01.2011 olid järgmised: arvelduskontol oli 182 (ükssada kaheksakümmend kaks) eurot 04 senti, hoiukontol oli 1312 (üks tuhat kolmsada kaksteist) eurot 53 senti. Rahaliste vahendite kuulumine pärandajale ja saldod on akti tõestaja kontrollinud AS-i Swedbank poolt 21.02.2011 väljaantud tõendi nr 200.203- 034/2964-2 alusel.

Muud andmed pärandaja varade ja kohustuste kohta puuduvad.

NB! Pärandvara koosseis võib muutuda.


Alghind: 8 000 euro(t). Registrikande muutmise eest riigilõivu tasuja on vara ostja, kui seadusega on ettenähtud riigilõivu tasumist.

Omanik: SERGEI RODIN (isikukood 38506172221) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=81238 ning tasuda tagatisraha 800 eurot Tatjana Afanasieva arveldusarvele nr EE081010011728369222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.04.2024 16:00 oksjonil ID81238 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.04.2024 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 18.03.2024 kell 10:00 ja lõpeb 15.04.2024 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 16.04.2024 kell 10:00 ja lõpeb 23.04.2024 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vara kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: tel. 3540020 (büroo avatud / telefonikõnedele vastatakse: E, N 13:00-17:00 ja T, K, R 8:00-12:00) või e-post tatjana.afanasieva@taitur.net
Menetluse nr: 197/2023/2188
Kohtutäitur Tatjana Afanasieva
aadress Puškini tn 20-M1 (I.korrus), Narva 20307
Telefon: 3540020
E-post: tatjana.afanasieva@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäituri assistent GALINA LUNINA
Telefon: 3540020
E-post: tatjana.afanasieva@taitur.net
Teadaande number 2233518

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse