1-toaline korter Harju maakond, Saue vald, Saue linn, Tule tn 4-29 (32,90 m2)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1-toaline korter Harju maakond, Saue vald, Saue linn, Tule tn 4-29 (32,90 m2)

Hetkehind: 65 142 €

OKSJONI ANDMED      ID: 81299
alghind oksjonil: 65 142 €
tagatisraha: 3 000 €
aega lõpuni: 3 p, 0 tundi, 40 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 19.03.2024 kl 16:30
registreerimise lõpp: 15.04.2024 kl 16:30
oksjoni algus: 16.04.2024 kl 10:30
oksjoni lõpp: 23.04.2024 kl 10:30
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 15.04.2024 kl 16:30
linn / vald: Saue vald Saue linn
aadress: Tule tn 4
katastritunnus: 72801:002:0038
reg. osa nr: 5617202

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 19.03.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Enampakkumise esemeks on Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 5617202 alla kantud kinnistu aadressil Harju maakond, Saue vald, Saue linn, Tule tn 4 (katastritunnus nr 72801:002:0038, elamumaa 100%) 329/30410 mõttelist osa kinnistust
ja reaalosa eluruum nr. 29, mille üldpind on 32,90 m2 ja mille tähistus plaanil on 29. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 5614402, 5614502, 5614602, 5614702, 5614802, 5614902, 5615002, 5615102, 5615202, 5615302, 5615402, 5615502, 5615602, 5615702, 5615802, 5615902, 5616002, 5616102, 5616202, 5616302, 5616402, 5616502, 5616602, 5616702, 5616802, 5616902, 5617002, 5617102, 5617302, 5617402, 5617502, 5617602, 5617702, 5617802, 5617902, 5618002, 5618102, 5618202, 5618302, 5618402, 5618502, 5618602, 5618702, 5618802, 5618902, 5619002, 5619102, 5619202, 5619302, 5619402, 5619502, 5619602, 5619702, 5619802, 5619902, 5620002, 5620102, 5620202, 5620302. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 12.09.2001 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

Omanikuna II jaos on sisse kantud SAFE INVEST OÜ (registrikood 16364325).

III jao kande nr 2 alla on sisse kantud keelumärge tsiviilasjas nr 2 23 7188 nõuete tagamiseks Tule 4 Korteriühistu (registrikood 80176463) kasuks.
III jao kande nr 3 alla on sisse kantud keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks Saue vald, Saue linn, Tule tn 4 korteriühistu (registrikood 80176463) kasuks.

IV jaos kanded puuduvad.

Eluruum on 1-toaline (hooneosa pind 32,9 m2). Asub 5- korruselise korterelamu 5.korrusel.

KUSTUTATAVAD ÕIGUSED, VASTUTUS PUUDUSTE EEST, RIISIKO:
Enampakkumine viiakse läbi omandi lõpetamiseks ning pärast kinnisasja enampakkumisel müümist keelumärked kustutatakse.

NB! Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras nagu see on ning kohtutäitur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta dokumentatsiooni võimalike puuduste eest. Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule. Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.


Alghind: 65 142 euro(t).

Omanik: SAFE INVEST OÜ (registrikood: 16364325) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=81299 ning tasuda tagatisraha 3 000 eurot kohtutäitur Risto Sepp arveldusarvele nr EE557700771001560001 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.04.2024 16:30 oksjonil ID81299 osalemise eest. Kinnisvara: Tule tn 4, Saue vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.04.2024 kell 16:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 19.03.2024 kell 16:30 ja lõpeb 15.04.2024 kell 16:30.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 16.04.2024 kell 10:30 ja lõpeb 23.04.2024 kell 10:30. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
triin.kattel@taitur.net
Menetluse nr: 027/2024/7
Kohtutäitur Risto Sepp
Pärnu mnt 10 Tallinn 10148
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
büroo töötaja TRIIN KATTEL
Telefon: 6129155
E-post: triin.kattel@taitur.net
Teadaande number 2234928

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse