mõtteline osa 08.01.2022.a. surnud ALEXEY ANDREEV pärandvara ühisusest
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

mõtteline osa 08.01.2022.a. surnud ALEXEY ANDREEV pärandvara ühisusest

Hetkehind: 700 €

OKSJONI ANDMED      ID: 81988
alghind oksjonil: 700 €
tagatisraha: 70 €
aega lõpuni: 2 p, 23 tundi, 1 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 22.04.2024 kl 10:00
registreerimise lõpp: 20.05.2024 kl 16:00
oksjoni algus: 21.05.2024 kl 10:00
oksjoni lõpp: 28.05.2024 kl 10:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 20.05.2024 kl 16:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 19.04.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Tatjana Afanasieva avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Võlgnikule kuuluv 1/2 suurune mõtteline osa 08.01.2022.a. surnud ALEXEY ANDREEV pärandvara ühisusest.

Pärandvara ühisus kuulub vastavalt Narva notar Tatjana Boitsova poolt 20.06.2022.a. notari ametitegevuse raamatu registri nr 1689 all välja antud pärimistunnistusele:

1/2 suuruses mõttelises osas ILYA ANDREEVile;
1/2 suuruses mõttelises osas MARIJA ANDREEVAle.

Vastavalt pärimisseaduse (PärS) § 130 lg-le 1 kuuluvad pärandvara ühisusse kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis on oma olemuselt seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna.

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu muuhulgas alljärgnev pärandaja ja tema abikaasa ühisvara hulka kuuluv vara:
1. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 916409 kantud korteriomand nr 17, sihtotstarve elamumaa 100%, asukoht Ida-Viru maakond, Narva linn, Uusküla tn 13, katastritunnus 51105:003:0106, pindala 38,3 m².
2. Sõiduk Honda Civic registreerimismärgiga 463MBJ, 1997 e.a. Sõidukil puudub kehtiv tehnoülevaatus. Liikluskindlustus puudub. Sõidukil on 2 käsutamise keelamiseks keelumärget. 01.10.2014 registrikanne oli peatatud.

Pärandaja kohustused:
- Pärandaja suhtes on Jõhvi kohtutäituri Risto Kütt büroos algatatud täiteasi nr 072/2018/936. Täitemenetluse aluseks on sissenõudja ERGO Insurance SE täitmisavaldus ja Viru Maakohtu 01.08.2018 kohtuotsus nr 2-18-6662. ERGO Insurance SE nõude jääk moodustab 11?448,57 EUR. Kohtutäituri tasu ja täitekulude jääk moodustab kokku 1?135,46 EUR.

- Pärandaja suhtes on Narva kohtutäituri Tatjana Afanasieva büroos algatatud täiteasi nr 197/2020/1089. Täitemenetluse aluseks on sissenõudja Aktiva Finants OÜ (10746479) täitmisavaldus ja Pärnu Maakohtu 19.06.2020 kohtumäärus nr 2-20-111778. Aktiva Finants OÜ nõue seis. 08.01.2022 moodustab 838,61 EUR, millele edasi lisandub viivis. Kohtutäituri tasu ja täitekulud moodustavad kokku 246,00 EUR.

- Korteriühistul Narva linn, Uusküla tn 13 on nõue pärandaja vastu summas 581,88 EUR seis. 08.01.2022.

- Osaühingul VKG Elektrivõrgud on nõue pärandaja vastu summas 38,43 EUR seis. 08.01.2022.

Muud andmed pärandaja varade ja kohustuste kohta puuduvad.
NB! Pärandvara koosseis võib muutuda.Alghind: 700 euro(t). Registrikande muutmise eest riigilõivu tasuja on vara ostja, kui seadusega on ettenähtud riigilõivu tasumist.

Omanik: ILYA ANDREEV (isikukood 50008037012) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=81988 ning tasuda tagatisraha 70 eurot Tatjana Afanasieva arveldusarvele nr EE081010011728369222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 20.05.2024 16:00 oksjonil ID81988 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 20.05.2024 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 22.04.2024 kell 10:00 ja lõpeb 20.05.2024 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.05.2024 kell 10:00 ja lõpeb 28.05.2024 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vara kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: tel. 3540020 (büroo avatud / telefonikõnedele vastatakse: E, N 13:00-17:00 ja T, K, R 8:00-12:00) või e-post tatjana.afanasieva@taitur.net
Menetluse nr: 197/2023/1728
Kohtutäitur Tatjana Afanasieva
aadress Puškini tn 20-M1 (I.korrus), Narva 20307
Telefon: 3540020
E-post: tatjana.afanasieva@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäituri assistent GALINA LUNINA
Telefon: 3540020
E-post: tatjana.afanasieva@taitur.net
Teadaande number 2246608

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse